Gợi ý đáp án đề Lý mã 853

02/06/2011 11:37
(GDVN) - Báo Giáo dục Việt Nam xin gửi đến bạn đọc gợi ý cách giải đề thi tốt nghiệp THPTmôn vật lý mã 853

(GDVN) - Báo Giáo dục Việt Nam xin gửi đến bạn đọc gợi ý cách giải đề thi tốt nghiệp THPTmôn vật lý mã 853:

Đề thi:

Hình 1
 
Hình 2
 
Hình 3
 
Hình 4
 

Gợi ý:

1D-2B-3B-4D-5D-6A-7C-8D-9B-10B
11B-12C-13B-14C-15D-16A-17A-18C-19B-20C
21C-22B-23B-24D-25A-26D-27A-28C-29D-30A
31A-32C-33A-34D-35A-36C-37D-38A-39A-40B
41D-42C-43A-44C-45D-46C-47D-48A

Ban Giáo dục