Gợi ý đáp án đề thi minh họa môn Sử, Địa, Giáo dục Công dân

06/04/2020 06:36 Trinh Phúc
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa Trung học phổ thông quốc gia, theo đó các môn Sử, Địa, Giáo dục công dân không có phần tinh giản trong đề thi.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa, các thầy cô của Hệ thống Giáo dục Học Mãi đã bước đầu có gợi ý đáp án. Cụ thể: Gợi ý đáp án đề thi minh họa môn Lịch sử: 

Gợi ý đáp án đề thi minh họa môn Địa lý:

Gợi ý đáp án đề thi minh họa môn Giáo dục Công Dân:

Trinh Phúc