Hà Nội áp dụng mức lương mới đối với giáo viên từ ngày 1/7/2019

29/06/2019 07:32 Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 28/6, Sở Tài chính Hà Nội có Công văn số 4209/STC-QLNS về việc thực hiện mức lương cơ sở mới đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2019.

Công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố; Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã. 

Theo đó, công văn nêu rõ: Ngày 9/5/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019), trong đó quy định mức lương cơ sở kể từ ngày 01/7/2019 là 1.490.000 đồng/tháng. 

Trên cơ sở đó, ngày 24/5/2019 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội. 

Hà Nội áp dụng mức lương mới đối với giáo viên từ ngày 1/7/2019

Trong khi chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính xác định nhu cầu, nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở (Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn và đang lấy ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan), để đảm bảo việc chi trả lương kịp thời, đúng chế độ quy định, Sở Tài chính đề nghị:

Các sở, ban, ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động sử dụng quỹ tiền lương năm 2019 được giao tại Quyết định số 6888/QĐ-UBND Thành phố và nguồn hiện có tại đơn vị để thực hiện mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2019 theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 04/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ. 

Khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể về xác định nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị dự toán tổ chức thực hiện.

Thùy Linh