Hà Nội: Thu tiền dạy thêm không quá 32.000đ/tiết

27/06/2013 07:20 Xuân Trung
(GDVN) - Liên quan tới việc dạy thêm, học thêm tại Hà Nội, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định về dạy thêm, học thêm, trong đó có nhiều quy định mới đối với giáo viên.

Theo đó, thành phố sẽ cho các đơn vị, nhà trường tổ chức dạy thêm, học thêm. Việc phụ đạo cho những học sinh năng lực yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm nhà trường, không thu tiền của học sinh.

Các cơ sở được thu tiền học thêm để chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm, công tác quản lý dạy thêm, học thêm; chi tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm. Mức thu tiền học thêm được thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương (có quy định kèm theo tại quyết định  này - số 22/2013 QĐ-UBND).

Cụ thể, tỷ lệ chi cho giáo viên  bằng 70% chi thù lao trực tiếp giảng dạy. 15% chi công tác quản lí dạy thêm, học thêm của nhà trường, 15% chi hỗ trợ tiền điện, nước, nhà vệ sinh và sửa chữa cơ sở vật chất.

Ảnh minh họa.

Nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanh, quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường; giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm. 

Mức thu tối đa không quá 32 nghìn đồng/tiết đối với học sinh THPT và không quá 26 nghìn đồng/tiết đối với học sinh THCS.

Mức chi và tỷ lệ phân bổ chi được thông qua Hội đồng giáo dục nhà trường và được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của từng đơn vị. Những tổ chức, cá nhân vi phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 49/2005 của Chính phủ về  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Kèm theo đó là Thông tư 51/2006 của Bộ GD&ĐT.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao cho Sở GD&ĐT có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm tra thực hiện dạy thêm, học thêm; cấp phép, gia hạn, thu hồi giấy phép đối với tổ chức cá nhân, tổ chức dạy thêm học thêm.

Thẩm quyền cấp phép dạy thêm học thêm do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Chủ tịch UBND các quận, huyện ủy quyền cho Giám đốc GD&ĐT, các Trưởng Phòng giáo dục quận, huyện. 

Quyết định này có hiệu lực vào ngày 5/7/2013.

Xuân Trung