Hải Dương còn hơn 20% giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn

10/12/2018 07:14 LÃ TIẾN
(GDVN) - Sau 8 năm thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2011-2020", Hải Dương vẫn còn gần 23% giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn.

Theo ông Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, năm 2011, thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ, toàn tỉnh chỉ có 4,7% giáo viên đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu châu Âu.

Các trường trên địa bàn tỉnh tổ chức dạy ngoại ngữ bằng đài là chính, phòng học ngoại ngữ còn ít.

Nhận thức về tầm quan trọng của học ngoại ngữ của giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân còn chưa đầy đủ.

Qua 8 năm thực hiện đề án, đến nay, tỉnh Hải Dương đã đạt 3/5 mục tiêu của đề án dạy học ngoại ngữ.

2 chỉ tiêu chưa đạt là tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu châu Âu ( hiện mới đạt hơn 77%) và tỷ lệ trường áp dụng chương trình tiếng Anh mới 4 tiết/tuần (70% số trường áp dụng).

Tỉnh Hải Dương vẫn còn hơn 20% giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn (Ảnh:Báo Hải Dương)

Hiện toàn tỉnh Hải Dương mới có 73% số trường tiểu học, 54% số trường Ttung học cơ sở và 48% số trường Trung học phổ thông có phòng học ngoại ngữ.

Học sinh học ngoại ngữ theo chương trình tiếng Anh mới có tỷ lệ đạt điểm trên trung bình cao hơn học sinh học theo chương trình cũ.

Thời gian qua, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động để nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh như thi tiếng Anh qua mạng, hùng biện bằng tiếng Anh; khuyến khích học sinh thi, đánh giá năng lực theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Lương cho rằng, mục tiêu đến năm 2020 còn 2 chỉ tiêu khó đạt. Đó là chỉ tiêu 100% số giáo viên đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu châu Âu và 100% số trưòng dạy tiếng Anh theo chương trình mới.

Lý do, một số giáo viên được đào tạo theo hệ tại chức, năng lực hạn chế; một bộ phận giáo viên dạy tiếng Nga, Pháp chuyển sang dạy tiếng Anh và một số giáo viên sắp nghỉ hưu khó tiếp cận, nâng cao trình độ đáp ứng tiêu chuẩn.

Đây cũng là lý do các trường có giáo viên còn hạn chế năng lực chưa áp dụng việc giảng dạy tiếng Anh theo chương trình mới.

Hải Dương tìm cách giữ chân những sinh viên sư phạm giỏi, tâm huyết với nghề

Do đó, ngành giáo dục tỉnh Hải Dương đề xuất một số giải pháp như: tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh và nhân dân về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ, biến nhận thức thành hành động cụ thể.

Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh. Tới đây sẽ thường xuyên đánh giá năng lực và công bố kết quả đánh giá, cả trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm.

Quyết tâm chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên tiếng Anh.

Đổi mới kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh, khuyến khích học sinh tham gia các kỳ đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục, khơi dậy đam mê học ngoại ngữ của học sinh. Đẩy mạnh xã hội hóa trong dạy học ngoại ngữ.

Tăng cường quản lý chất lượng giảng dạy tại các trung tâm ngoại ngữ, các trung tâm có yếu tố người nước ngoài.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị để học ngoại ngữ. Triển khai chương trình tiếng Anh mới cho các trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cũng đề nghị tỉnh quan tâm kinh phí thực hiện các mục tiêu bồi dưỡng giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, tăng số phòng học ngoại ngữ cho các trường và ưu tiên hợp đồng đủ giáo viên theo yêu cầu.

Đặc biệt lưu ý nguy cơ một số giáo viên tiếng Anh ở tiểu học bỏ nghề do ngoại ngữ mới là môn tự chọn ở tiểu học.

Giáo viên hợp đồng không được tuyển dụng, nên một số đã chuyển đổi nghề nghiệp, ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

LÃ TIẾN