Hải Phòng kiểm tra các trung tâm anh ngữ có giáo viên người nước ngoài

01/04/2020 06:39 LÃ TIẾN
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra thực tế và tặng khẩu trang tại các trung tâm Anh ngữ có giáo viên nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Ngày 31/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng lập đoàn kiểm tra các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa về phòng, chống dịch Covid-19.

Tại các điểm kiểm tra, ông Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trung tâm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kiểm tra các trung tâm Anh ngữ có giáo viên nước ngoài (Ảnh: LT)

Cụ thể, Đoàn đã kiểm tra tại Tổ chức giáo dục Apollo Việt Nam tại Hải Phòng. Apollo Hải Phòng hiện có 28 giáo viên người nước ngoài. Đoàn đã điện thoại phỏng vấn trực tiếp 1 giáo viên.

Tại Trung tâm Anh ngữ ILA, qua kiểm tra, trung tâm hiện có 4 giáo viên người nước ngoài. Đoàn đã điện thoại phỏng vấn trực tiếp 2 vợ chồng giáo viên của trung tâm này.

Tại Trung tâm Anh ngữ Ames, hiện có 7 giáo viên người nước ngoài. Đoàn đã điện thoại kiểm tra 1 giáo viên, qua kiểm tra nơi ở của 1 giáo viên.

Tại hầu hết trung tâm ngoại ngữ này, tất cả các giáo viên được điện thoại để kiểm tra hiện đều ở nơi cư trú đã đăng ký với trung tâm.

Đoàn đã tặng khẩu trang cho ông Kelly MacDonald, quốc tịch Nam Phi, giáo viên Trung tâm Anh ngữ Ames, tại nhà riêng ở số 1 Lê Thánh Tông.

Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, cùng các quận, huyện, các cơ quan liên quan tăng cường quản lý hoạt động của các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa trên địa bàn thành phố;

Nhất là các giáo viên người nước ngoài dạy tại các trung tâm; tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định.

Cùng đó, Sở chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục, cá tổ chức và cá nhân tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài trường trong thời gian phòng chống Covid-19.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các nhà trường, cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân dạy thêm trong thời gian nghỉ chống dịch.

LÃ TIẾN