Hải Phòng sẽ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9

02/08/2019 06:46 LÃ TIẾN
(GDVN) - Theo kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, các trường học ở Hải Phòng sẽ tổ chức khai giảng năm học mới đồng loạt vào ngày 5/9/2019.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, các trường tổ chức ngày tựu trường là ngày 12/8/2019 và ngày khai giảng đồng loạt là ngày 5/9.

Các ngành học, cấp học trên địa bàn thành phố sẽ kết thúc năm học vào ngày 31/5/2020.

Các trường học ở Hải Phòng sẽ đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 (Ảnh: Lã Tiến)

Cụ thể, học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 19/8/2019 đến ngày 5/1/2020: đối với cấp Trung học cơ sở và cấp Trung học phổ thông có ít nhất 19 tuần thực học;

Từ ngày 5/9/2019 đến 5/1/2020: đối với cấp Mầm non và cấp Tiểu học có ít nhất 18 tuần thực học; giáo dục thường xuyên có ít nhất 18 tuần thực học.

Học kỳ 2 từ ngày 6/1/2020 đến ngày 25/5/2020, đối với cấp Mầm non và cấp Tiểu học có ít nhất 17 tuần thực học;

Cấp Trung học cơ sở và cấp Trung học phổ thông có ít nhất 18 tuần thực học; giáo dục thường xuyên có ít nhất 16 tuần thực học.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo).


Sao gọi học sinh tựu trường sớm thế?

Thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở trước ngày 25/5/2020.

Công tác tuyển sinh lớp vào 10 Trung học phổ thông năm học 2020-2021 hoàn thành trước ngày 31/7/2020.

Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của các ngành học, cấp học trước ngày 10/9/2019;

Báo cáo sơ kết học kỳ 1 trước ngày 31/1/2020; báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2019-2020 trước ngày 25/6/2020.

LÃ TIẾN