Hải Phòng "thiếu đủ thứ” để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

19/01/2020 08:50 LÃ TIẾN
(GDVN) - Thiếu đội ngũ giáo viên, nhân viên, thiếu phòng học, trang thiết bị dạy học… là những khó khăn khi Hải Phòng triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Năm học 2020-2021, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ được thực hiện đối với cấp tiểu học.

Cùng với các địa phương trong cả nước, thành phố Hải Phòng cũng chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo đúng lộ trình.

Tuy nhiên, hiện nay, các nhà trường đang gặp khó khi đội ngũ giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học…còn nhiều thiếu thốn, khó khăn.

Hải Phòng hiện đang còn gặp nhiều khó khăn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Ảnh: Lã Tiến)

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, khối tiểu học toàn thành phố có 237 trường (5.508 lớp) với 192.141 học sinh, tăng 5.349 học sinh so với năm học trước.

Trong đó có 219 trường tiểu học (công lập: 216; tư thục: 3); 16 trường phổ thông có lớp tiểu học (công lập: 11; tư thục: 5); 2 trường chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật.

Quy mô trường lớp ngày càng được mở rộng. Năm học 2019-2020, toàn thành phố có thêm 5 trường có cấp tiểu học, trong đó 2 trường tiểu học (1 công lập, 1 tư thục), 3 trường phổ thông có nhiều cấp học.

Mặc dù, tỷ lệ phòng học/lớp đáp ứng được 0,97 phòng/lớp đối với toàn thành phố, nhưng một số quận, huyện vẫn chịu áp lực thiếu phòng học.

Điển hình là quận Hải An (tỷ lệ 0,84 phòng học/lớp); quận Lê Chân (0,84 phòng học/lớp); quận Hồng Bàng (0,87 phòng học/lớp); quận Kiến An (0,88 phòng học/lớp).


Hải Phòng sẽ có sáng tạo khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Qua thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, số phòng học để đáp ứng dạy học 2 buổi/ngày theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 còn thiếu nhiều.

Cụ thể, năm học 2019-2020, số phòng học hiện có 4.894, số phòng học cần để đảm bảo mỗi lớp 1 phòng là 5.058, thiếu 164 phòng.

Năm học 2020-2021, số lớp dự kiến là 5.283, để đảm bảo mỗi lớp 1 phòng, cần bổ sung thêm 389 phòng.

Theo bà Bùi Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An, quận có 12 trường tiểu học, với 10.666 học sinh tương ứng 276 lớp.

Quy mô số lớp, số học sinh ngày càng tăng. Năm học 2019-2020, quận Kiến An tăng 131 học sinh.

Đây là địa phương có số học sinh được học 2 buổi trên ngày đạt tỷ lệ thấp với 24%.

Bà Bùi Thị Tuyết Mai cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ học sinh của quận Kiến An được học 2 buổi trên ngày chỉ đạt 24 % là do thiếu giáo viên.

Theo bà Mai, năm học 2019-2020 bắt đầu song thành phố mới giao chỉ tiêu giáo viên cho các trường năm 2018.

Giáo viên biên chế thiếu trong khi đó quận không được tuyển giáo viên hợp đồng nên các nhà trường không bố trí được đội ngũ để dạy 2 buổi/ ngày.

Để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Hải Phòng đang thiếu nhiều giáo viên (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Nguyễn Văn Khơi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo cho biết, hiện nay, các trường học trên địa bàn huyện thiếu nhiều nhân viên.

Huyện có chế độ hợp đồng với nhân viên nhưng họ không yên tâm công tác, xin nghỉ nhiều dẫn đến một lượng lớn giáo viên phải kiêm nhiệm. Vì thế, giáo viên giảng dạy đã thiếu nay còn thiếu hơn.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2020-2021, toàn thành phố thiếu 1.049 giáo viên (gồm 534 giáo viên văn hóa, 516 giáo viên chuyên, chọn).

Đến năm học 2021-2022, thành phố thiếu tổng số 1.353 giáo viên (gồm 775 giáo viên văn hóa và 578 giáo viên chuyên, chọn).

Tính đến 31/12/2019, tổng số trường đã triển khai 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày là 226/237 trường, đạt tỷ lệ 95,3%.

Có 11 trường trên địa bàn 3 quận, huyện (Thủy Nguyên, Kiến An, An Dương) chưa có đủ điều kiện đội ngũ đáp ứng để triển khai dạy 2 buổi/ngày đối với lớp 1.

LÃ TIẾN