Hải Phòng tiếp tục cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2/2020

LÃ TIẾN
(GDVN) - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đồng ý cho học sinh nghỉ học đến hết 29/2 và chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch học bù theo quy định.

Ngày 21/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có công văn số về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố có đồng ý đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh nghỉ học từ ngày 24/2 đến hết ngày 29/2/2020.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020 (Ảnh: Lã Tiến)

Trong thời gian học sinh nghỉ học, thủ trưởng các đơn vị giáo dục chủ động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tại đơn vị trong giờ hành chính để tiếp tục thực hiện các biện pháp khử khuẩn và tập huấn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Các nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu
Chương trình giáo dục phổ thông mới, xây dựng đề cương ôn tập, kế hoạch dạy học online, xây dựng bài giảng E-learning để giúp cho học sinh có thể tự học ở nhà khi nghỉ học.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường học.
Đồng thời căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng kế hoạch bố trí thời gian học bù đảm bảo chương trình giáo dục các cấp theo quy định.

Thành phố Hải Phòng giao Sở Y tế tiếp tục trang bị khẩu trang vải và hướng dẫn vệ sinh trường học theo quy định.

LÃ TIẾN
Đang tải tin...