Hiệp hội cho những người thiếu may mắn trong giáo dục

29/01/2015 12:21 Phương Thảo
(GDVN) - Hiệp hội vì giáo dục cho mọi người chính thức được thành lập với tôn chỉ, mục đích giúp đỡ các đối tượng trẻ em, học sinh tiểu học, THCS, người chưa biết chữ…

PGS. Trần Xuân Nhĩ – Chỉ tịch Hiệp hội cho biết, xuất phát từ yêu cầu thực tế trong giáo dục có nhiều đối tượng yếu thế, như trẻ mầm non, học sinh vùng sâu vùng xa, bất bình đẳng trong phụ nữ, nhiều người thất nghiệp và hơn hết Hiệp hội ra đời vì chất lượng nền giáo dục.

Chủ tịch Trần Xuân Nhĩ cũng cho biết thêm, sẽ có 3 mục tiêu cụ thể cho Hiệp hội: thứ nhất, vận động Chính phủ và các nhà tài trợ phát triển các chính sách và ngân sách giáo dục nhằm đạt được các mục tiêu giáo dục cho mọi người. Thứ hai, theo dõi và thúc đẩy Chính phủ, các nhà tài trợ và các bên liên quan thực hiện các cam kết về giáo dục cho mọi người. Thứ ba, đẩy mạnh và hỗ trợ xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

Ảnh minh họa. Internet

Hiệp hội vì giáo dục cho mọi người Việt nam sẽ kiên trì mục tiêu: Mở rộng và nâng cao chăm sóc giáo dục mầm non, đặc biệt với trẻ có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Mục tiêu năm 2015 tất cả trẻ em được đến trường và được tiếp cận với nền giáo dục tiểu học chất lượng.

Đảm bảo đáp ứng yêu cầu học tập của thanh, thiếu niên và người lớn thông qua các chương trình học nghề và kỹ năng sống phù hợp. Năm 2015 đảm bảo tỷ lệ xóa mù chữ ở người lớn đạt 50%, đặc biệt là cho phụ nữ và đảm bảo cơ hội giáo dục thường xuyên cho người lớn.

Đến năm 2015, xóa bỏ mất cân bằng giới trong giáo dục ở cấp tiểu học và THCS, tạo cơ hội cho các em gái tiếp cận đầy đủ cơ hội học tập bình đẳng. Nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo đạt được các chỉ số đo lường về chất lượng, đặc biệt là tỷ lệ biết chữ, biết tính toán và các kỹ năng cần thiết. 

Hiệp hội vì giáo dục cho mọi người Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 07 của Bộ Nội vụ. Đây là một tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động với mục đích phi lợi nhuận. 

Được biết, ngày 5/2/2015 Hiệp hội sẽ chính thức ra mắt. 

Phương Thảo