Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động đưa đón học sinh

13/12/2019 06:14 Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật, phụ huynh về hoạt động đưa đón học sinh.

Ngày 11/12/2019, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – bà Bùi Thị Diễm Thu đã ký văn bản 4583/GDĐT-CTTT, về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng ô tô.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các trường phải tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và các quy định về an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh.

Lưu ý các quy định về an toàn khi ngồi trên xe ô tô, kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố, kỹ năng xử lý các tình huống nguy hiểm khi không có người trợ giúp.

Xe đưa đón học sinh làm rơi học sinh xuống đường ở Đồng Nai (ảnh cắt từ video clip)

Đối với các cơ sở giáo dục có sử dụng dịch vụ xe đưa đón học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Hiệu trưởng (hay người đại diện pháp luật) của trường chịu trách nhiệm trước pháp luật, phụ huynh về toàn bộ hoạt động đưa đón học sinh của nhà trường, về sự an toàn của học sinh.

Nhà trường phân công giáo viên, nhân viên có kinh nghiệm đã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức các kỹ năng về an toàn giao thông tham gia đưa đón học sinh bằng xe ô tô, chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, đảm bảo trật tự, vệ sinh, hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định, kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe, khi lên và xuống xe ô tô, bàn giao học sinh cho giáo viên chủ nhiệm của lớp.

3 học sinh rơi ra ngoài xe đưa đón đang chạy ở Đồng Nai

Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phối hợp quản lý học sinh, thông báo kịp thời cho gia đình khi học sinh vắng mặt không rõ lý do.

Yêu cầu các trường lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đúng theo quy định, lái xe phải đầy đủ các tiêu chuẩn đúng theo quy định, có phẩm chất và đạo đức tốt, giao tiếp và ứng xử văn hóa với học sinh, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Xây dựng, thực hiện nghiêm túc quy trình đưa đón học sinh bằng xe ô tô, trong đó phải có sự thống nhất giữa nhà trường, đơn vị cung cấp dịch vụ và phụ huynh.

Phương Linh