Hiệu trưởng phải công khai những vấn đề gì? 

12/07/2020 06:48 Sơn Quang Huyến
GDVN- Hiệu trưởng phải công khai những vấn đề gì? Nếu không thực hiện công khai có bị kỷ luật không?

Công khai minh bạch các hoạt động của nhà trường là mong muốn của giáo viên, của phụ huynh, của xã hội, đặc biệt là công khai tài chính; thế nhưng mong muốn đó không phải hiệu trưởng nào, nhà trường nào cũng thực hiện.

Thực tế một số trường học không chịu công khai tài chính, giáo viên bất bình phải căng băng rôn yêu cầu công khai [1], cơ quan chức năng mới vào cuộc thanh tra; mới đây nhất “Tập thể phụ huynh và giáo viên yêu cầu Hiệu trưởng trường Trần Văn Ơn, quận Tân Bình công khai minh bạch tài chính” [2].

Toàn cảnh buổi đối thoại giữa phụ huynh và Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Văn Ơn với sự chứng kiến của Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, ảnh: PL.

Không ít giáo viên hỏi: Hiệu trưởng phải công khai những vấn đề gì? Nếu không thực hiện công khai có bị kỷ luật không?

Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập đã có hiệu lực từ 01/7/2020 quy định những vấn đề hiệu trưởng phải công khai [2].

Cụ thể, Điều 9, Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT nêu rõ: Những việc hiệu trưởng phải công khai

1. Những việc phải công khai để nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động biết:

a) Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của cơ sở giáo dục;

b) Các nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục;

c) Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần; kế hoạch, đề án, dự án, chiến lược định hướng phát triển của cơ sở giáo dục;

d) Kinh phí hoạt động hằng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hằng năm; tài sản, trang thiết bị; kết quả kiểm toán của cơ sở giáo dục;

đ) Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng; quyết định bổ nhiệm, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí việc làm, đi công tác nước ngoài, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, thăng hạng, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động; việc đánh giá, xếp loại, hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc;

e) Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ sở giáo dục đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật;

Phụ huynh Tiểu học Trần Văn Ơn yêu cầu trường minh bạch thu chi
Phụ huynh Tiểu học Trần Văn Ơn yêu cầu trường minh bạch thu chi

g) Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ sở giáo dục;

h) Kết quả tiếp thu ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của hiệu trưởng đưa ra lấy ý kiến nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động quy định tại Điều 11 của Thông tư này;

i) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ sở giáo dục.

2. Những việc phải công khai để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát, đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật:

a) Những việc được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

b) Tất cả các quy định của cơ sở giáo dục liên quan đến việc học tập của người học theo quy định của pháp luật;

c) Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục.

Như vậy hiệu trưởng phải thực hiện công khai 12 vấn đề trên trong năm học.

Trước đây, việc công khai trong cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 1/3/2000 [4].

Có thể nói Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập đã minh bạch hóa các vấn đề hiệu trưởng phải công khai, đáp ứng nguyện vọng của giáo viên.

Để đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở, tuyên truyền phổ biến pháp luật đến mọi người, các cơ sở giáo dục công lập cần phổ biến Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT đến thành viên trong trường; đơn giản nhất là in Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT công khai trên bảng tin của nhà trường để tất cả thành viên biết và thực hiện.

Điểm c, Điều 21 Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ghi rõ: “Cơ sở giáo dục, cá nhân, đơn vị và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ sẽ được khen thưởng; vi phạm quy chế dân chủ sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật”.

Như vậy nếu hiệu trưởng không thực hiện công khai 12 vấn đề trên sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật.

Trường học đầu tiên phải đảm bảo dân chủ cơ sở, có vậy mới xây dựng được trường học hạnh phúc; không công khai minh bạch không thể xây dựng trường học hạnh phúc, trường chất lượng cao được.

Chưa công khai đủ 12 vấn đề bắt buộc của Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT, trường chất lượng cao chỉ là cái vỏ lừa dối phụ huynh, học sinh.

Minh bạch, công khai đúng pháp luật trong nhà trường là giải pháp đơn giản xây dựng trường học đoàn kết, trường học hạnh phúc.

Tài liệu tham khảo:

[1] http://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/vu-giao-vien-cang-bang-ron-yeu-cau-cong-khai-tai-chinh-lap-doan-kiem-tra_55239.html

[2] https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/tphcm-phu-huynh-keo-len-truong-yeu-cau-minh-bach-tai-chinh-921594.html

[3] https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-11-2020-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-so-giao-duc-183610-d1.html

[4] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-04-2000-QD-BGDDT-Quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-nha-truong-47410.aspx

Sơn Quang Huyến