Học lực Khá, Giỏi lớp 12 mới được xét tuyển ngành sư phạm

16/02/2019 06:10 Linh Hương
(GDVN) - Quy định mới này cho thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn siết chặt tuyển sinh ngành sư phạm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường sư phạm.

Theo Dự thảo,  sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 2019, đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; căn cứ kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xây dựng phương án xét tuyển.

Theo dự kiến, năm 2019, học sinh có học lực Khá, Giỏi lớp 12 mới được xét tuyển ngành sư phạm (Ảnh minh họa: TTXVN)

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định thêm yêu cầu ở trình độ đại học xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp 12 xếp loại giỏi. 

Riêng các ngành sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. 

Đối với trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. 

Riêng các ngành sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, giáo dục thể chất (ngành cao đẳng), sư phạm thể dục thể thao (ngành trung cấp) xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.

Quy định mới này cho thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn siết chặt tuyển sinh ngành sư phạm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường sư phạm. 

Dự thảo lấy ý kiến đến hết ngày 24/2. 

Linh Hương