Học sinh cấp 3 tại Hải Phòng đi học trở lại từ 2/3

28/02/2020 17:59 LÃ TIẾN
(GDVN) - Cùng với nhiều địa phương, Hải Phòng tiếp tục cho học sinh từ bậc mầm non tới trung học cơ sở nghỉ thêm 1 tuần; học sinh cấp 3 đi học trở lại từ 2/3.

Ngày 28/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành công văn hỏa tốc về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép trẻ em mầm non học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ ngày 2/3 đến hết ngày 8/3/2020;
Học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2/3.

Học sinh cấp 3 tại Hải Phòng sẽ đi học trở lại từ 2/3 (Ảnh: LT)

Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đồng thời phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại các trường học.
Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ các văn bản của cấp trên để ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018, đề xuất, báo cáo thành phố trước ngày 29/2/2020.
Đồng thời xây dựng kế hoạch học bù, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục, kịp thời gian kết thúc năm học và thi Trung học phổ thông quốc gia của cả nước.

LÃ TIẾN