Học sinh nào đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào trường Amsterdam?

06/06/2017 11:13 Linh Hương
(GDVN) - Xin lưu ý, đây mới chỉ là điều kiện để đăng ký dự tuyển, còn để được thành học trò trường Amsterdam hay không thì chưa chắc...

Cụ thể, năm học 2017 - 2018, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ tuyển 200 chỉ tiêu bằng hình thức xét tuyển.

Đối tượng tuyển sinh là học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hoặc có bố, mẹ có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, hoàn thành chương trình tiểu học và đủ các điều kiện sau: đạt học lực giỏi từ lớp 1, 2; hoàn thành các môn học lớp 3, 4, 5 và được đánh giá là "học sinh xuất sắc"; Các năm học từ lớp 1 đến lớp 5, tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm 2 môn Tiếng Việt và Toán phải đạt 19 điểm trở lên.

Ngoài ra, hạnh kiểm học sinh từ lớp 1 đến lớp 2 phải đạt thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của học sinh tiểu học; lớp 3, 4 và 5 phần đánh giá năng lực và phẩm chất phải được đánh giá Đạt.

Căn cứ xét tuyển dựa vào kết quả học tập của từng năm học: điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán, Tiếng Việt ở cả 5 năm tiểu học và điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 4, 5 môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý; Điểm ưu tiên (dành cho diện chính sách);

Điểm khuyến khích dành cho những học sinh được tặng bằng khen cấp Thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà nước và những học sinh đạt thành tích cá nhân và đồng đội theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về thông tin các cuộc thi, Olympic dành cho học sinh phổ thông.

Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm học tập từ lớp 1 đến lớp 5 và điểm ưu tiên và điểm khuyến khích.

Cách tính điểm như sau:

Các loại giải thưởng nhận huy chương được tính tương đương như sau: Vàng (Nhất), Bạc (Nhì), Đồng (Ba). Học sinh đạt nhiều giải thưởng trong nhiều cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm áp dụng cho loại giải thưởng cao nhất.

Học sinh trúng tuyển là những học sinh đạt điểm xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

Trong trường hợp học sinh đạt điểm xét tuyển trùng nhau vượt chỉ tiêu thì hội đồng tuyển sinh sẽ xét tổng điểm khuyến khích của toàn bộ các giải thưởng cá nhân học sinh đạt được từ lớp 1 đến lớp 5 và xếp thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Học sinh đủ tiêu chuẩn sẽ nhận đơn dự xét tuyển trên website của trường tại địa chỉ http://hn-ams.edu.vn theo lịch tuyển sinh như sau:

Linh Hương