Học viện Cảnh sát Nhân dân công bố điểm xét tuyển, cao nhất 18 điểm

23/07/2019 09:44 Thùy Linh
(GDVN) - Điểm sàn xét tuyển đối với đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát tuyển sinh các tỉnh phía Bắc và phía Nam là 17,75 điểm.

Theo đó, điểm sàn xét tuyển đối với đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát tuyển sinh các tỉnh phía Bắc và phía Nam là 17,75 điểm, đồng thời điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 5,0 điểm trở lên.

Các tổ hợp xét tuyển

Đối với chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc gửi đào tạo đại học ngành Y, điểm sàn xét tuyển là 18.0, đồng thời điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 5,0 điểm trở lên.

Tổ hợp xét tuyển ngành Y

Được biết, năm 2019, Học viện Cảnh sát Nhân dân tuyển sinh 675 chỉ tiêu.

Tong đó, nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát (gồm các ngành Trinh sát cảnh sát, Điều tra hình sự, Kĩ thuật hình sự, Quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự) tuyển tổng số 585 chỉ tiêu nam, 65 chỉ tiêu nữ.

Học viện Cảnh sát nhân dân gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu của Bộ Công an là 25 chỉ tiêu nam.

Thùy Linh