Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới đầy đủ căn cứ hủy quyết định tuyển dụng

14/09/2020 13:45 Ngọc Hân
GDVN- Hai lần đơn vị cấp bằng thạc sĩ cho bà Đào Thị Hương Trà khẳng định, ngày 11/11/2019 bà Trà mới được công nhận học vị thạc sĩ.

Vụ việc hủy kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 của ứng viên Đào Thị Hương Trà tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đang nhận được sự quan từ dư luận.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thông báo số 576 ngày 16/9/2019 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 nêu rõ về điều kiện đăng ký dự tuyển.

Trong đó, chỉ tiêu vị trí việc làm đối với Nghiên cứu viên, giảng viên là 20 chỉ tiêu viên chức.

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác đối với vị trí Nghiên cứu viên, giảng viên: “Tốt nghiệp đại học trở lên” chuyên ngành tốt nghiệp phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển. Ngoài ra, còn yêu cầu ứng viên phải có trình độ ngoại ngữ, tin học…

Thông báo cũng nêu rõ, thời gian nhận hồ sơ dự tuyển tính trong giờ hành chính từ ngày 17/9/2019 đến hết ngày 16/10/2019.

Yêu cầu ứng viên dự tuyển có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên. Ảnh: Chụp Thông báo của Học viện Khoa học, công nghệ và Đối mới sáng tạo.

Vào ngày 16/10/2019, bà Đào Thị Hương Trà nộp hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2019 của Học viện Khoa học, công nghệ và Đối mới sáng tạo.

Trong hồ sơ dự tuyển của bà Đào Thị Hương Trà có Đơn đăng ký dự tuyển dụng viên chức vào vị trí việc làm Nghiên cứu viên, giảng viên của Học viện Khoa học, công nghệ và Đối mới sáng tạo.

Đối với vị trí bà Trà dự tuyển, yêu cầu phải có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành tốt nghiệp phù hợp vị trí việc làm ứng tuyển.

Để đáp ứng tiêu chuẩn dự tuyển, bà Trà kê khai và cam đoan đã được Học viện Khoa học Xã hội cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ.

Giấy xác nhận của Học viện Khoa học xã hội do Phó Giám đốc Học viện ký ngày 16/10/2019 cấp cho bà Đào Thị Hương Trà, trong đó có nội dung: “Hiện nay học viên Đào Thị Hương Trà đã hoàn thành khóa đào tạo, bảo vệ thành công luận văn và đã được công nhận học vị Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ và đang trong thời gian chờ cấp bằng".

Giấy xác nhận của Học viện Khoa học Xã hội cấp cho bà Đào Thị Hương Trà bị hủy bỏ. Ảnh: Chụp công văn.

Văn bản chính của Học viện Khoa học xã hội khẳng định bà Đào Thị Hương Trà đến ngày 11/11/2019 mới được công nhận học vị thạc sĩ và được cấp bằng. Ảnh: Chụp công văn.

Trong hồ sơ dự tuyển, bà Đào Thị Hương Trà có nộp kèm thêm Bản cam kết của cá nhân ký ngày 16/10/2019, nêu rõ: "Để đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vị trí nghiên cứu viên, giảng viên, tôi cần phải sử dụng bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ (do bằng tốt nghiệp đại học của tôi có chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị là không phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng)".

Trong Bản cam kết, bà Đào Thị Hương Trà cũng cam kết: "Tại thời điểm nộp hồ sơ, tôi đã được công nhận là tốt nghiệp trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ và tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của các văn bản đã nộp để đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019 của Học viện"

Trên cơ sở các thông tin kê khai và cam kết trong đơn đăng ký dự tuyển dụng viên chức của bà Đào Thị Hương Trà, căn cứ Giấy xác nhận của Học viện Khoa học Xã hội và Bản cam kết của ứng viên, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Học viện đã cho phép bà Đào Thị Hương Trà được dự xét tuyển viên chức năm 2019 của Học viện.

Sau nhiều vòng thi, bà Đào Thị Hương Trà đã trúng tuyển. Kết quả trúng tuyển, ngày 13/2/2020, Học viện có công văn số 54/HVKHCN gửi bà Đào Thị Hương Trà đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của viên chức được tuyển dụng năm 2019, trong đó đề nghị nộp bổ sung bằng Thạc sĩ (bản sao có chứng thực) và khi nộp mang theo bản gốc để phục vụ kiểm tra, đối chiếu.

Ngày 17/2/2020, bà Đào Thị Hương Trà nộp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học & Công nghệ do Học viện Khoa học Xã hội cấp ngày 11/11/2019, nhưng tại bằng Thạc sĩ có ghi: “Quyết định công nhận học vị và cấp bằng số: 5522/QĐ-HVKHXH ngày 11/11/2019".

Như vậy có thể thấy, ngày 11/11/2019 bà Đào Thị Hương Trà mới được công nhận công nhận học vị thạc sĩ và nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ. Điều này mâu thuẫn với hồ sơ dự tuyển của bà Đào Thị Hương Trà cũng như trong bản cam kết ngày 16/10/2019 đã được công nhận học vị thạc sĩ để đủ điều kiện dự tuyển.

Bà Đào Thị Hương Trà cam kết khi nộp hồ sơ ứng tuyển. Ảnh: Chụp văn bản.

Để đảm bảo khách quan, đảm bảo quy chế tuyển dụng, ngày 26/2/2020, Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo có Công văn số 76/HVKHCN tới Học viện Khoa học Xã hội (nơi cấp bằng cho bà Đào Thị Hương Trà) để xin ý kiến về thời gian tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ của bà Đào Thị Hương Trà và gửi kèm theo văn bản là Giấy xác nhận của Học viện Khoa học Xã hội đã ký ngày 16/10/2019.

Đến ngày 4/3/2020, Học viện Khoa học Xã hội có công văn số 53/HVKHXH phúc đáp công văn số 76/HVKHCN của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đối mới sáng tạo.

Trong Công văn của Học viện Khoa học Xã hội khẳng định: “Tính đến thời điểm ngày 16/10/2019, học viên Đào Thị Hương Trà đã hoàn thành chương trình đào tạo, bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ và đang chờ Học viện xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ. Tuy nhiên, do sơ suất rà soát thông tin trong Giấy xác nhận (cấp ngày 16/10/2019), Học viện đã ghi “đã được công nhận học vị thạc sĩ".

Cũng theo công văn của Học viện Khoa học Xã hội, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, ngày 11/11/2019, Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 5522/QĐ-HVKHXH công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, trong đó có học viên Đào Thị Hương Trà.

Như vậy, học viên Đào Thị Hương Trà được công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ ngày 11/11/2019.

Phải có biện pháp chống ăn cắp, đạo văn, loại bỏ tiến sĩ “rởm”
Phải có biện pháp chống ăn cắp, đạo văn, loại bỏ tiến sĩ “rởm”

Như vậy, căn cứ theo thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đối mới sáng tạo ban hành ngày 16/9/2019, bà Đào Thị Hương Trà không đủ điều kiện về văn bằng tuyển dụng.

Cụ thể, căn cứ vào công văn trả lời của Học viện Khoa học Xã hội, ngày 16/10/2019, bà Đào Thị Hương Trà chưa được xét tốt nghiệp, chưa được công nhận học vị Thạc sĩ, chưa tốt nghiệp trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ.

Trước những ý kiến, chưa thống nhất của bà Đào Thị Hương Trà, ngày 6/3/2020 Học viện Khoa học, Công nghệ và Đối mới sáng tạo tiếp tục có công văn số 95/HVKHCN gửi Học viện Khoa học Xã hội về việc xin ý kiến xác nhận về thời gian tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ của bà Đào Thị Hương Trà.

Ngày 18/3/2020, Học viện Khoa học Xã hội đã có Công văn số 56/HVKHXH phúc đáp và khẳng định: “Tính đến thời điểm ngày 16/10/2019, học viên Đào Thị Hương Trà đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định của Học viện, bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngành Quản lý khoa học và công nghệ; chưa được xét công nhận tốt nghiệp, chưa được công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ…” và “Ngày 11/11/2019, học viên Đào Thị Hương Trà đã được công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ ngành quản lý khoa học và công nghệ…”.

Như vậy, một lần nữa cho thấy, ngày 16/10/2019 là ngày cuối cùng nhận hồ sơ ứng viên, bà Đào Thị Hương Trà chưa được công nhận có học vị Thạc sĩ như bà Đào Thị Hương Trà đã kê khai trong Đơn đăng ký dự tuyển dụng viên chức, và như đã cam kết tại Bản cam kết nộp trong hồ sơ dự tuyển.

Rõ ràng, sau khi trúng tuyển thì bà Đào Thị Hương Trà đã không hoàn thiện được hồ sơ dự tuyển để đáp ứng yêu cầu về vị trí tuyển dụng nêu tại Thông báo số 576/TB-HVKHCN của hội đồng tuyển dụng.

Vì vậy, căn cứ quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan, căn cứ quy định tại Thông báo số 576/TB- HVKHCN của Học viện về tuyển dụng viên chức năm 2019, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đối mới sáng tạo đã có các quyết định hủy kết quả trúng tuyển viên chức và hủy hợp đồng làm việc của bà Đào Thị Hương Trà (viên chức tập sự) là đúng quy định.

Quyết định hủy kết quả đối với bà Đào Thị Hương Trà được thực hiện đúng quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP đối với những trường hợp sau: “Người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định; Có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký; sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định…".

Ngọc Hân