Hội thảo "Các diễn đàn giáo dục "

06/02/2015 13:26 Hồng Nhung
(GDVN) - Hội thảo "Các diễn đàn giáo dục" là hoạt động song song với Triển lãm giáo dục, được tổ chức tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

Hoạt động Hội thảo tại Hà Nội ngày 5 và 6/3/2015 như sau:

PHÒNG 1- THỨ NĂM NGÀY 5/03/2015

Thời gian

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

8.00-8.30

Đón khách và đăng ký đại biểu

AVUC & VIECA

8.30-9.00

Lễ khai mạc

VP AVUC

9.00-9.30

Thăm quan triển lãm

AVUC & VIECA

9.30-10.45

(15’) +(5’)

(15’) +(5’)

(15’) +(5’)

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020- bài dẫn đề ( 15’)

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia ,

ĐH Quốc gia,

ĐH Kinh tế Quốc dân,

ĐH Ngoại thương

( Tại Hà nội)

ĐH SPKT TP HCM

ĐH Bách Khoa TP HCM

ĐH Tôn Đưc Thắng

( Tại TP HCM)

Kinh nghiệm của trường VN

Kinh nghiệm của một trường VN

Kinh nghiệm của một trường VN

10.45-11.00

Nghỉ giải lao

11.00-12.15

20’

20’

20’

15’

Đại diện ELS- Mỹ mở 500 trung tâm ngoại ngữ tại 500 trường ĐH Mỹ

Đại diện NEAS – Úc

Đại diện của Cambridge Education Group UK

Thảo luận

12.00-13.30

Nghỉ ăn trưa

13.45-15.30

Các bài kiểm tra Tiếng Anh dành cho HS, SV VN. Kinh nghiệm của thế giới và áp dụng trong nước.

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

Cục khảo thí MOET,

ĐH Ngoại ngữ ĐH QG HN,

VIECA,

ELS(Mỹ),

Astrum, CATS(Anh),

NEAS (Úc)

20’

Bài English test của Đài Loan

20’

EIKEN bài English test của Nhật

20’

20’

Bài English test do trường ĐH Ngoại ngữ-ĐH QG HN thiết kế

Thảo luận: Việt Nam đi theo hướng nào?

15.30-15.45

Nghỉ giải lao

15.45-17.30

20’

20’

20’

Bài test dành cho giáo viên nước ngoài giảng dạy tiếng Anh tại VN,

kinh nghiệm của Thái Lan

Giáo viên tình nguyện

PHÒNG 1- THỨ 6 NGÀY 6/03/2015

Thời gian

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

8.30-10.30

Hợp tác liên doanh liên kết đào tạo và nghị định 73

Cục đào tạo với nước ngoài MOET,

Vụ hợp tác quốc tế MOET,

AVUC

20’

Cục đào tạo với nước ngoài

20’

20’

Các mô hình liên kết thành công tại VN ( 1)

Các mô hình liên kết thành công tại VN ( 2)

20’

các vướng mắc cần tháo gỡ - thảo luận

10.30-10.45

Nghỉ giải lao

10.45-12.00

20’

20’

20’

Hai xu hướng lớn của hội nhập Giáo dục thế giới:

học hè và trao đổi sinh viên, giáo viên

Summer camp

Đào tạo lấy chứng chỉ hành nghề - Seneca, Canada

VIECA, AVUC

Mo Nguyen

Lien Hương

Seneca - Canada

12.00-13.30

Ăn trưa

13.30-15.30

20’

20’

20’

20’

Xếp hạng các trường ĐH trên thế giới và tại VN.

Xếp hạng theo ĐH QG HN

Tiêu chí xây dựng, xếp hạng các trường ĐH và Cao đẳng VN theo tiêu chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

Thảo luận

Phuong Nga

AVUC, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020,

ĐH Quốc gia,

14.30 – 15.30

Phòng VIP Họp ban chỉ đạo Chương trình trao đổi sinh viên giữa các trường trong khối ASEAN

Hội đồng lãnh đạo, Giáo dục trong nhóm ASEAN

PHÒNG 2- THỨ NĂM NGÀY 5/03/2015

Thời gian

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

9.30-10.30

Hệ thống Giáo dục Mỹ & các điều kiện Visa vào Mỹ học tập, các chương trình học bổng-

VIECA

Các tổ chức QT,

Cáctrường QT

và các Sứ Quán

10.45-11.45

Hệ thống GD Anh và các điều kiện Visa vào Anh học tập, các chương trình học bổng

12.00-13.30

Nghỉ trưa

13.30-14.30

Hệ thống Giáo dục Úc và các điều kiện Visa vào Úc để học tập, các chương trình học bổng

14.45-15.45

Hệ thống Giáo dục Trung Quốc và các chương trình học bổng

16.00-17.00

Hệ thống Giáo dục Nhật Bản và các chương trình học bổng

PHÒNG 2- THỨ 6 NGÀY 6/03/2015

Thời gian

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

8.30-9.30

Hệ thống Giáo dục Canada và các chương trình học bổng

VIECA

Các tổ chức QT,

Các trường QT

và các Sứ Quán

9.45-10.45

Hệ thống Giáo dục Ireland và các điều kiện Visa học tập, các chương trình học bổng

11.00-12.00

Hệ thống Giáo dục Singapore và các điều kiện Visa học tập, các chương trình học bổng

12.00-13.30

Nghỉ trưa

PHÒNG 3- THỨ NĂM NGÀY 5/03/2015

Thời gian

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

9.45-12.00

Công nhận bằng cấp nghề trong các nước ASEAN để chuẩn bị cho AFTA- Các lựa chọn

Tổng cục dạy nghề, ban kiểm định chất lượng nghề

12.00-13.00

Nghỉ trưa

13.30-15.00

Hợp tác liên doanh liên kết đào tạo và nghị định 73.

Các mô hình liên kết thành công, các nhu cầu. Công nhận bằng cấp, liên thông đào tạo, trao đổi giáo viên, sinh viên, chương trình nghiên cứu, chương trình giảng dạy

VIECA, Tổng cục dạy nghề, Cục khảo thí.

15.00 -15.30

Nghỉ giao lao

15.30-17.00

Gặp gỡ trực tiếp giữa các trường nghề có nhu cầu liên kết đào tạo

VIECA, Tổng cục dạy nghề, Cục khảo thí.

PHÒNG 3- THỨ 6 NGÀY 6/03/2015

Thời gian

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

8.30-10.00

Xếp hạng các trường nghề tại VN

Tiêu chí xây dựng, xếp hạng các trường dựa trên tiêu chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Tổng cục dạy nghề

10.00-10.30

Nghỉ giải lao

10.30-12.00

Đào tạo và thi Cấp chứng chỉhành nghề

Tổng cục dạy nghề

12.00-13.30

Nghỉ trưa

Chương trình hội thảo ngày 8- 9/3 tại TP Hồ Chí Minh tương tự như tại Hà nội ngày 5 và 6/3.

Hồng Nhung