Hôm nay, Hà Nội bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 1

01/07/2019 09:31 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo kế hoạch, tuyển sinh trẻ vào lớp 1 trường Tiểu học bắt đầu từ 0h00 ngày 01/7/2019 đến 24h00 ngày 03/7.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020 được tiến hành theo quy định về thời gian như sau:

- Tuyển sinh trẻ vào lớp 1 trường Tiểu học: Từ 0h00 ngày 01/7/2019 đến 24h00 ngày 03/7/2019.

- Tuyển sinh bổ sung trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ 0h00 ngày 04/7/2019 đến 24h00 ngày 06/7/2019.

- Tuyển sinh trẻ vào lớp 6 trường trung học cơ sở: Từ 0h00 ngày 07/7/2019 đến 24h00 ngày 09/7/2019.

Hệ thống tuyển sinh tại địa chỉ website https://tsdaucap.hanoi.gov.vn đã sẵn sàng vận hành để phục vụ học sinh, cha mẹ học sinh.

Trinh Phúc