HS được hỗ trợ tiền, trường PTDT bán trú được tăng kinh phí

28/12/2011 12:08 Theo GDTD
(GDVN) - Đó là những tin không thể vui hơn đối với thầy, trò vùng cao khi đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động dạy và học.

Mỗi tháng HS bán trú được hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương tối thiểu; đối với những HS bán trú phải tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương tối thiểu chung; đối với trường PTDT bán trú được bổ sung kinh phí chi thường xuyên hàng năm với mức 100.000 đồng/HS/năm để mua sắm, sửa chữa dụng cụ TDTT và phương tiện phục vụ sinh hoạt VH-VN... 

Liên Bộ GD-ĐT- Tài chính- Kế hoạch và Đầu tư vừa có Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường PTDT bán trú.

Đối tượng thuộc diện là HS bán trú

Chính sách hỗ trợ HS trường PTDT bán trú sẽ làm giảm bớt khó khăn trong việc học tập và rèn luyện của HS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục những vùng miền còn nhiều khó khăn. Ảnh, gdtd.vn
Chính sách hỗ trợ HS trường PTDT bán trú sẽ làm giảm bớt khó khăn trong việc học tập và rèn luyện của HS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục những vùng miền còn nhiều khó khăn. Ảnh, gdtd.vn

Theo hướng dẫn, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ là HS tiểu học và trung học cơ sở bán trú đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập khác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do nhà ở xa trường, địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được xét duyệt theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định cụ thể tại Điều 2 của thông tư này.

Trường phổ thông dân tộc bán trú được thành lập theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều kiện xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày như sau:

Đối với trường hợp nhà ở xa trường: khoảng cách quãng đường đi từ nhà đến trường từ 4 km trở lên đối với học sinh cấp tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh cấp trung học cơ sở. 

Đối với trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: học sinh đi học phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá, tùy điều kiện thực tế của từng địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là UBND cấp tỉnh) quy định cụ thể số km và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày cho từng cấp học.

UBND tỉnh, UBND quận, huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách học sinh bán trú được phép ở lại trường để học tập trong tuần do không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.

Mức hỗ trợ đối với học sinh bán trú 

Hỗ trợ tiền ăn: mỗi tháng học sinh bán trú được hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh. Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn căn cứ vào thời gian thực tế học bán trú của học sinh theo quy định;

Hỗ trợ nhà ở: học sinh bán trú được ở trong khu bán trú của nhà trường; đối với những học sinh phải tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh. Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ tiền nhà ở căn cứ vào thời gian học thực tế của học sinh theo quy định.

Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú

Được bổ sung kinh phí chi thường xuyên hàng năm với mức 100.000 đồng/học sinh bán trú/năm để mua sắm, sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao và phương tiện phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cho học sinh bán trú;

Được bổ sung kinh phí chi thường xuyên hàng năm với mức 50.000đ/học sinh bán trú/năm học để lập tủ thuốc dùng chung cho học sinh bán trú;

Được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, nhà bếp, phòng ăn, nhà tắm, công trình vệ sinh, nước sạch và các thiết bị kèm theo cho học sinh bán trú được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế trường học hiện hành. 

Theo GDTD