Khâu bảo quản, sử dụng đề thi và bảo quản bài thi năm nay có gì mới?

24/06/2019 06:39 Đỗ Tấn Ngọc
(GDVN) - Nhằm khắc phục điểm yếu "chết người" trong Quy chế số 04, ở Quy chế số 03/2019/TT- BGDĐT, Bộ Giáo dục đã sửa đổi, bổ sung một số điều rất quan trọng sau đây.

LTS: Kỳ thi Trung phổ thông Quốc gia năm 2019 sắp chính thức diễn ra.

Trong bài viết này, thầy giáo Đỗ Tấn Ngọc chỉ ra những điểm mới trong khâu bảo quản đề thi và bài thi trong kỳ thi năm nay.

Toà soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Các quy định về khâu bảo quản, sử dụng đề thi và bảo quản bài thi tại Điểm thi ở Quy chế (số 04) thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 và 2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa thật cụ thể, chặt chẽ, dễ tạo kẽ hở để một số cán bộ, thầy cô giáo, nhân viên an ninh có thể lợi dụng, khui đề thi trước, bóc niêm phong lấy bài thi ra sửa hoặc làm bài thi mới bỏ vào…

Nhằm khắc phục điểm yếu "chết người" trong Quy chế số 04, ở Quy chế số 03/2019/TT- BGDĐT ban hành ngày 18 tháng 03 năm 2019, Bộ Giáo dục đã sửa đổi, bổ sung một số điều rất quan trọng, cần thiết sau đây. 

Các khâu bảo mật đề thi Trung học phổ thông quốc gia đều có sự giám sát chặt chẽ của công an, thanh tra. Ảnh minh hoạ: LĐO

Điều 19. Bảo quản, sử dụng đ thi và bảo quản bài thi tại Điểm thi

1. Đ thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt.

Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi phải đảm bảo chắc chắn, phải được khóa và niêm phong (nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của Trưởng Điểm thi và Phó Trưởng Điểm thi là người của trường đại học, cao đẳng phối hợp), chìa khóa do Trưởng Điểm thi giữ.

Khi mở niêm phong phải có chng kiến của Công an và những người ký nhãn niêm phong, đồng thời lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong; biên bản phải có đủ họ và tên, chữ ký của Trường Điểm thi và những người chứng kiến.


Hy vọng kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 sẽ không còn tiêu cực!

2. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có lực lượng công an trực và bảo vệ 24 giờ/ngày; đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ.

Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày; có công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và 01 cán bộ làm nhiệm vụ tại Điểm thi của trường đại học, cao đẳng (Phó Trưởng Điểm thi hoặc thư ký) thường trực đêm tại phòng trong thời gian đề thi, bài thi được lưu tại Điểm thi.

9. Điểm m khoản 1 Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

m) Sau khi bàn giao xong, túi đựng bài thi, phiếu thu bài của từng phòng thi được thư ký của Điểm thi cùng hai cán bộ coi thi niêm phong tại chỗ.

Nhãn niêm phong được dán vào chính giữa tất cả các mép dán của túi đựng bài thi, Phó Trưởng Điểm thi của trường đại học, cao đẳng phối hợp ký và ghi rõ họ tên trên nhãn niêm phong, hai cán bộ coi thi ký giáp lai giữa nhãn niêm phong và túi đựng bài thi rồi đóng dấu giáp lai nhãn niêm phong (sử dụng dấu của cơ sở giáo dục nơi đặt Điểm thi); sau đó, dùng băng keo trong suốt dán vòng quanh dọc theo chiều dài mép dán của túi đựng bài thi và phủ lên nhãn niêm phong.

Thư ký của Điểm thi và hai cán bộ coi thi ghi rõ họ tên và ký vào biên bản bàn giao;


Công an Hà Nội nêu cách nhận diện thiết bị công nghệ gian lận thi cử

10. Khoản 2 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Phòng chứa bài thi, tủ, thùng hoặc các vật dụng đựng bài thi phải an toàn, chắc chắn, phải được khóa và niêm phong, trên nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của người giữ chìa khóa và thanh tra.

Chìa khóa cửa các phòng cha bài thi do Trưởng ban Chm thi (trắc nghiệm, tự luận) giữ; chìa khóa của tủ, thùng hoặc các vật dụng đựng bài thi tự luận do một thư ký Hội đồng thi làm nhiệm vụ tại Ban Chm thi tự luận giữ; chìa khóa của tủ, thùng hoặc các vật dụng đựng bài thi trắc nghiệm do một thư ký của Ban Chấm thi trắc nghiệm giữ.

Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, tự luận phải có các thiết bị phòng chng cháy, nổ; có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày; có công an bảo vệ, giám sát 24 giờ/ngày.

Khi đóng, mở phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi và tủ, thùng hoặc các vật dụng đựng bài thi phải có sự chứng kiến của công an và thanh tra.

Mong rằng các cán bộ, thầy cô giáo, nhân viên an ninh, thanh tra phụ trách trực tiếp khâu này cần đọc kỹ và thực hiện đúng các bước, các quy trình của việc bảo quản, sử dụng đề thi và bảo quản bài thi tại Điểm thi và Hội đồng chấm thi.

Đỗ Tấn Ngọc