Không kỷ luật một thành viên Ban chỉ đạo thi quốc gia 2018

05/05/2020 06:31 Thanh Sơn
(GDVN) - Ông Sái Công Hồng có khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi quốc gia năm 2018 nhưng chưa đến mức phải xem xét kỷ luật.

Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có kết luận Phiên họp Ban Thường vụ ngày 27/4/2020.

Theo đó, ngày 27/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp, nghe Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ, tài liệu của các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 theo Kết luận số 1625-KL/ĐUB ngày 23/4/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thảo luận, xem xét và kết luận:

Các tổ chức đảng: Đảng ủy Cục Quản lý chất lượng; chi ủy, chi bộ Thanh tra và cá nhân ông Sái Công Hồng (Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học) thuộc chi bộ Vụ Giáo dục Trung học đã có khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trong Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 nhưng chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Đề nghị các tổ chức và cá nhân trên kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Chi bộ Quản lý thi và đánh giá chất lượng giáo dục thuộc Đảng bộ Cục Quản lý chất lượng chưa làm tròn trách nhiệm trong việc lãnh đạo đảng viên và chỉ đạo Trung tâm Khảo thí và Kiểm định quốc gia trong việc xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018; không ban hành các văn bản lãnh đạo; không thực hiện phân công nhiệm vụ cho đảng viên; thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát đảng viên; có đảng viên vi phạm kỷ luật trong công việc bảo mật đối với phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

Đề nghị Đảng ủy Cục Quản lý chất lượng chỉ đạo và thực hiện quy trình xem xét kỷ luật Chi bộ Quản lý thi và đánh giá chất lượng giáo dục theo thẩm quyền.

Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có kết luận Phiên họp Ban Thường vụ ngày 27/4/2020

Trước đó, như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21/8 có văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật công chức.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp các nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy đã xảy ra tiêu cực và gian lận thi cử trong việc tổ chức chấm thi ở Hội đồng thi tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình, dẫn đến tâm lý lo ngại trong học sinh và bức xúc trong dư luận xã hội.

Qua những sai phạm xảy ra ở 3 địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy còn có những thiếu sót về công tác xây dựng, ban hành văn bản và chỉ đạo tổ chức kỳ thi; công tác tập huấn, quán triệt quy chế thi; công tác tổ chức chấm trắc nghiệm và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.


Bộ Giáo dục thu hồi các văn bản xem xét kỷ luật 13 công chức 

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 3 và khoản 2, điều 6 nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17-5-2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo xem xét kỷ luật đối với ông/bà (có tên trong danh sách kèm theo). Thời hạn xử lý kỷ luật theo quy định tại điều 7, nghị định 34/2011/NĐ-CP.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời điểm vi phạm là tháng 6/2018, thời điểm phát hiện vi phạm là 29/7/2019, 13 công chức bị xem xét kỷ luật 13 gồm các Cục trưởng, Cục phó cục Quản lý chất lượng; Vụ trưởng vụ Giáo dục Trung học; Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra; Vụ trưởng vụ Pháp chế…. liên quan đến vụ gian lận thi cử.

Tuy nhiên sau đó, ngày 9/9/2019, Bộ đã thu hồi quyết định xem xét kỷ luật 13 công chức này với lý do xét thấy các văn bản đã ban hành về việc xem xét xử lý kỷ luật công chức chưa bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo thu hồi các văn bản nội bộ chưa thực hiện nêu trên để tiến hành quy trình xem xét kiểm điểm trách nhiệm về mặt công tác đảng như hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thanh Sơn