Không xét công nhận giáo sư, phó giáo sư trong năm 2018

25/09/2018 06:52 Thùy Linh
(GDVN) - Đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đầu tiên theo quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng sẽ bắt đầu vào đầu năm 2019.

Ngày 24/9, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước thông báo, đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đầu tiên theo quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng sẽ bắt đầu vào đầu năm 2019.

Trong khi đó, Quyết định 37 có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

Điều này có thể hiểu, năm 2018 sẽ không có đợt xét công nhận giáo sư, phó giáo sư nào.

Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước không xét duyệt năm 2018. Ảnh: Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước

Thông báo của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước được đưa ra sau cuộc họp của Thường trực Hội đồng ngày 18/9, với lý do: "Để có đủ thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quyết định mới của Thủ tướng".

Trước đó, ngày 31/8, Thủ tướng ký ban hành Quyết định số 37/2018 quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Ban hành tiêu chuẩn mới cho chức danh giáo sư, phó giáo sư

Về tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, quyết định mới đặc biệt chú trọng yêu cầu về công bố khoa học quốc tế.

Cụ thể, ứng viên giáo sư phải là tác giả chính đã công bố ít nhất 3 bài báo khoa học hoặc bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.

Trong đó, bài báo là công trình khoa học của tác giả đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN, thể hiện rõ ý tưởng khoa học, nội dung cần thiết của vấn đề nghiên cứu, tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế...

Ứng viên chức danh phó giáo sư, phải là tác giả chính đã công bố được ít nhất 2 bài báo khoa học hoặc bằng độc quyền sáng chế...

Thùy Linh