Kiến nghị bỏ "điểm sàn chung" trong tuyển sinh

03/08/2011 01:00
(GDVN) - Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học - Cao đằng Ngoài công lập đã kiến nghị về việc nên bỏ "điểm sàn chung" trong tuyển sinh.

(GDVN) - GS.TS. Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học - Cao đằng Ngoài công lập vừa gửi một lá thư đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận, kiến nghị về việc nên bỏ "điểm sàn chung" trong tuyển sinh.

{iarelatednews articleid='8124,7326'}

Theo đó, GS.TS Trần Hồng Quân cho rằng, hiện nay, tuy chưa có đánh giá tổng kết về kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011, nhưng qua những thông tin ban đầu trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các ý kiến chuyên gia cho thấy:

Một là, kết quả điểm của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay nói chung là thấp hơn năm trước, một vài môn thi có kết quả rất kém, cá biệt điểm thi môn Lịch sử thấp một cách “không bình thường”.

Với kết quả này có thể, trên thực tế vẫn không gây khó cho các trường đại học thuộc tốp trên, nhưng với các trường thuộc tốp giữa và tốp dưới, trong đó có các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập, các trường của địa phương sẽ có nguy cơ không tuyển đủ chỉ tiêu, gây lãng phí cơ sở vật chất và năng lực đào tạo hiện có của trường.

 


Hai là, nếu vẫn quy định “điểm sàn chung” cho cả nước thì dù số lượng thí sinh đạt trên điểm sàn có nhiều hơn tổng chỉ tiêu tuyển sinh (có số dôi dư) nhưng như mọi năm, do sự phân bố không đồng đều giữa các vùng miền, nhiều thí sinh cũng khó di chuyển từ vùng này đến vùng khác để học tập, vẫn sẽ có nơi thừa nguồn tuyển, nơi lại cạn kiệt. Các địa phương khó khăn vẫn ít người được vào đại học, làm trở ngại việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đó.

Ba là, nếu “điểm sàn chung” hạ xuống quá thấp thì dễ tạo ấn tượng cho xã hội là tuyển sinh đầu vào chất lượng thấp.

Từ thực trạng và nhận định tình hình trên, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng ngoài công lập Việt Nam kiến nghị:

Phương án 1: Giao cho các trường đại học, cao đẳng căn cứ vào chỉ tiêu được phân, vào khả năng nguồn tuyển, vào yêu cầu phát triển nhân lực của địa phương, của vùng mà kiến nghị điểm sàn cho trường mình, trình Bộ duyệt.

Làm như vậy sẽ giải quyết tất cả những vấn đề được phân tích ở trên. Phương án này là tối ưu trong bối cảnh năm nay.

Phương án 2: Nếu vẫn giữ nguyên “điểm sàn chung” cho cả nước, thì phải chấp nhận điểm sàn tương đối thấp để có số dôi dư nguồn tuyển từ điểm sàn trở lên nhiều hơn năm trước mới thỏa mãn nhu cầu tuyển sinh của các trường..

PV