Ký kết hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và ĐH Thái Nguyên

16/11/2013 09:06 Nguyễn Thanh Liêm
(GDVN) - Sáng 15/11/2013, tại Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước giữa Ban Kinh tế Trung ương và Đại học Thái Nguyên.
Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Đặng Kim Vui, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã tới dự và chủ trì Lễ ký kết. Cùng tham dự và chứng kiến lễ ký kết có các đồng chí đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương; đại diện lãnh đạo: Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tập trung vào 5 nội dung nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước dựa trên cơ sở các nghiên cứu cơ bản về khoa học kinh tế; tăng cường ứng dụng các ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kết hợp nghiên cứu và triển khai, thẩm định, phản biện chính sách, góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và ĐH Thái Nguyên.

Với những mục tiêu cụ thể này, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất, tổ chức khảo sát, xây dựng các đề án, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, các vấn đề kinh tế vùng, chính sách thu hút và quản lý nguồn đầu tư nước ngoài, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp mũi nhọn, các vấn đề liên quan đến kinh tế nông nghiệp.

Đại học Thái Nguyên là đầu mối tập hợp, phát huy có hiệu quả mạng lưới các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế đề phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu do hai bên cùng đề xuất. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm, diễn đàn thuộc lĩnh vực nghiên cứu, phản biện chính sách nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cả hai bên.

Thay mặt nhà trường, đồng chí Đặng Kim Vui, Giám đốc Đại học Thái Nguyên rất cảm động trước sự tín nhiệm của Ban Kinh tế Trung ương đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho Đại học Thái Nguyên. Việc ký kết hợp tác giữa hai bên là một vinh dự lớn, tự hào đối với tập thể, cán bộ công nhân viên và sinh viên nhà trường. Đại học Thái Nguyên sẽ tập trung mọi nguồn lực, huy động đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học trong toàn trường tham gia nghiên cứu những vấn đề mà Ban Kinh tế Trung ương giao cho.

Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Ngay sau lễ ký kết này Đại học Thái Nguyên sẽ thành lập ngay bộ phận thường trực để phối hợp triển khai những nội dung đã ký kết bằng những hành động, nội dung cụ thể để sớm có sản phẩm ngay, chất lượng hiệu quả, có đóng góp thực sự cho các đề án, triển khai được vào cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm, vị thế là đại học vùng, có đội ngũ trí thức, nhà khoa học và chuyên gia đông đảo, Đại học Thái Nguyên sẽ triển khai thành công những nghiên cứu, nội dung được đặt hàng.

Đồng chí Thạch đề nghị hai bên cần triển khai ngay nội dung ký kết bằng những công việc cụ thể, cần có sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo cả hai cơ quan, chất lượng nội dung nghiên cứu phải có giá trị nghiên cứu, tham mưu để phục vụ cho việc hoạch định chính sách lớn về kinh tế - xã hội của đất nước, đưa kết quả nghiên cứu triển khai được vào cuộc sống có hiệu quả lớn.

Bản thỏa thuận là cơ sở pháp lý khung để hai bên tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kết hoạch hợp tác./.

Nguyễn Thanh Liêm