Lễ chào cờ đặc biệt: Học sinh “hát” Quốc ca bằng tay

24/10/2011 08:25 Giàng A Cối
(GDVN) - Mỗi sáng thứ 2 hàng tuần, trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) có một lễ chào cờ rất đặc biệt, các em học sinh khiếm thính “hát” Quốc ca bằng tay.
Giàng A Cối