Lịch học mới của tất cả các cấp học ở Hà Nội

22/12/2017 10:19 Linh Hương
(GDVN) - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018.

Theo đó, đối với cấp học mầm non và tiểu học: Học kỳ I bắt đầu từ 6.9.2017 đến 5/1/2018, học kỳ II bắt đầu từ 9/1/2018 đến 18/5/2018, kết thúc năm học vào ngày 25/5/2018.

Hà Nội điều chỉnh thời gian học với tất cả các cấp học (Ảnh minh họa: VTV.vn)

Đối với cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông: Học kỳ I bắt đầu từ 14/8/2017 đến 23/12/2017, học kỳ II bắt đầu từ 26/12/2017 đến 14/5/2018, kết thúc năm học vào ngày 25/5/2018.

Đối với giáo dục thường xuyên: Học kỳ I bắt đầu từ 28/8/2017 đến 23/12/2017, học kỳ II bắt đầu từ 26/12/2017 đến 14/5/2018, kết thúc năm học vào ngày 25/5/2018.

Như vậy, thời gian nghỉ học kỳ 1 của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ lùi 5 ngày so với kế hoạch thời gian năm học đã ban hành ngày 20/7/2017.

Theo đó, thay vì được nghỉ học kỳ 1 vào ngày 25/12/2017, học sinh các cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ nghỉ học vào ngày 30/12/2017.

Linh Hương