Mổ xẻ cách chuyển hạng xếp lương giáo viên tiểu học hạng IV cũ qua hạng III mới

04/03/2021 13:22 BÙI NAM
GDVN- Bạn đang là giáo viên tiểu học hạng 4 mã số V7.03.07.09 thì theo quy định bạn sẽ được chuyển sang giáo viên tiểu học hạng III mới có hệ số lương 2,34 đến 4,98.

Một bạn đọc là giáo viên có tên C.H có địa chỉ mail tieu…@gmail.com gửi thư về Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có nội dung như sau:

Kính xin quí Tòa soạn giải đáp giúp thắc mắc giúp:

Theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định mã số và bậc lương giáo viên tiểu học mới thì:

1. Tôi đang là giáo viên tiểu học hạng 4 mã số V7.03.07.09 thì có được chuyển sang giáo viên tiểu học hạng 3 mã số V7.03.07.29 theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT mới hay không?

2. Tôi hiện đã được nâng bậc lương 1 lần, hệ số lương hiện tại là 2,06 nâng lương ngày 01/10/2020 vậy khi chuyển sang lương mới tôi được hưởng mức lương như thế nào? Và lần nâng bậc lương lần sau là khi nào?

Kính mong quý tòa soạn giải đáp giúp.”

Xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Tòa soạn.

Bằng kiến thức cá nhân và các căn cứ pháp lý gồm Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 02/2007/TT-BNV người viết xin được cung cấp thông tin đến bạn như sau:

Thứ nhất, giáo viên tiểu học hạng IV hiện nay sẽ được chuyển sang giáo viên tiểu học hạng III mới.

Tại Điều 7. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học của Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định:

1. Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau:

a) Giáo viên tiểu học hạng IV hiện nay có hệ số lương từ 1,86 đến 4,06 (mã số V.07.03.09) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 (mã số V.07.03.29);

b) Giáo viên tiểu học hạng III hiện nay có hệ số lương 2,1 đến 4,89 (mã số V.07.03.08) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 (mã số V.07.03.29);

c) Giáo viên tiểu học hạng II hiện nay từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 (mã số V.07.03.07) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38; (mã số V.07.03.28).

2. Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27) khi được xác định là người trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

3. Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29).

4. Giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học đã trúng tuyển.”

Như vậy, bạn đang là giáo viên tiểu học hạng 4 mã số V7.03.07.09 thì theo quy định bạn sẽ được chuyển sang giáo viên tiểu học hạng III mới có hệ số lương 2,34 đến 4,98.

Tuy nhiên có một vấn đề lưu ý là bạn phải đạt các tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học hạng III mới có mã số V.07.03.29 quy định tại Điều 3.

(Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Xin trích tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên tiểu học hạng III

Tại Điều 3. Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29 quy định:

[…] 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng). […]

Quy định bằng cử nhân được nêu rõ tại “Điều 10. Điều khoản áp dụng

1. Giáo viên tiểu học có bằng tốt nghiệp đại học thì được công nhận tương ứng với bằng cử nhân quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 và điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư này.[…]”

Về quy định chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng III chỉ áp dụng cho giáo viên tuyển dụng sau ngày 20/3/2021.

Trong các tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học hạng III đa số gắn với nhiệm vụ của giáo viên tiểu học nên giáo viên có thể dễ vượt qua, nhưng có tiêu chuẩn về chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 là tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học bạn phải đạt tối thiểu.

Do đó sẽ có 2 trường hợp xảy ra nếu bạn chưa đạt trình độ đại học thì bạn tiếp tục hưởng lương theo hệ số lương hiện hưởng theo quy định tại “Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

1. Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 thì giữ nguyên mã số V.07.03.09 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (hệ số từ 1,86 đến 4,06) cho đến khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. […]

Trường hợp còn lại nếu bạn đạt chuẩn trình độ là đại học và các tiêu chuẩn khác bạn sẽ được chuyển xếp lương giáo viên tiểu học hạng III có mã số V.07.03.29 có hệ số lương 2,34 đến 4,98.

Thứ hai, hệ số lương mới sẽ là bao nhiêu?

Giáo viên trung học cơ sở hạng III (cũ) chuyển sang hạng III (mới) cần làm gì?
Giáo viên trung học cơ sở hạng III (cũ) chuyển sang hạng III (mới) cần làm gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 20/03/2021) về cách xếp lương như sau: Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật.

Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Theo đó ở khoản 1 – Cách xếp lương mục II. Xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức quy định cụ thể như sau:

"a. Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.[…]

Theo đó bạn đang xếp lương giáo viên tiểu học hạng IV ở bậc 2 có hệ số lương 2,06 nếu đủ các tiêu chuẩn thì bạn được bổ nhiệm vào hạng chức danh giáo viên tiểu học hạng III mới có hệ số từ 2,34 đến 4,98.

Vấn đề chuyển xếp hệ số lương mới theo nguyên tắc khi chuyển sang giáo viên tiểu học hạng III thì “Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.”

Do hệ số lương ở bậc 1 của giáo viên tiểu học hạng III mới có hệ số lương 2,34 và hệ số lương ở ngạch bạn đang hưởng, hệ số lương gần nhất với hệ số lương ở ngạch mới là 2,26, do bạn đang hưởng lương có hệ số 2,06 nên bạn tạm thời chưa được chuyển xếp lương có hệ số lương của hạng mới mà đến ngày 01/10/2022 khi bạn được chuyển sang hệ số lương tiểu học ở bậc 3 có hệ số lương 2,26, khi đó bạn đủ điều kiện bạn sẽ được chuyển sang giáo viên tiểu học hạng III mới có hệ số lương 2,34.

Có một lưu ý để bạn tham khảo thêm là trước đây ở năm 2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập có hướng dẫn ở Điều 9. Cách xếp lương ở mục 3. Một số trường hợp lưu ý

a) Trường hợp giáo viên được tuyển dụng, đã hết thời gian tập sự theo quy định và hiện đang giữ hệ số lương 1,86, 2,06 và 2,26, nay đủ điều kiện để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư này thì được xếp hệ số lương 2,34 của viên chức loại A1, mốc năng lương lần sau được tính 03 (ba) năm đối với giáo viên đang giữ hệ số lương 1,86, 02 (hai) năm đối với giáo viên đang giữ hệ số lương 2,06;[…]”

Bộ Giáo dục và Đào tạo có dự định để giáo viên tiểu học có hệ số lương 1,86, 2,06 được chuyển sang hệ số lương 2,34.

Tuy nhiên, trong Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 20/3 tới đã không còn mục này mà chỉ ghi là áp dụng theo khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV nên việc chuyển xếp lương phải được chuyển sang hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất.

Do chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ (2,34 – 2,26) là 0,08 nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ (0,2), nên thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

Như vậy thời gian nâng lương lần sau của bạn được tính kể từ ngày 01/10/2022, đến ngày 01/10/2025 bạn sẽ được chuyển sang lương ở bậc 2 mới có hệ số lương 2,67.

Điều này sẽ được cụ thể bằng các hướng dẫn chuyển xếp lương trong thời gian tới.

Một số quy định và thông tin liên quan xin được chia sẻ cùng bạn. Phần tư vấn có tính chất tham khảo, tùy từng trường hợp cụ thể sẽ có cách giải quyết khác nhau.

BÙI NAM