Một trường đại học có hơn 2.500 sinh viên nợ học phí lên đến hơn 6 tỷ đồng

24/10/2018 06:12 Phương Linh
(GDVN) - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo, hơn 2.500 sinh viên của trường có nguy cơ bị buộc thôi học, do nợ hơn 6 tỷ học phí.

Theo ông Phạm Thái Sơn – Giám đốc Trung tâm tuyển sinh, Trường học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, có đến hơn 2.500 sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1, năm học 2018 – 2019 với nhà trường.

Đây là số sinh viên nợ học phí của học kỳ này, và cả sinh viên nợ học phí của những học kỳ trước, nhưng chưa đến mức phải buộc thôi học ngay.

Nhà trường đã thông báo, sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí trước ngày 30/9/2018. Nếu không đóng học phí đúng thời hạn, sinh viên có thể không được dự thi, bị hủy các học phần đã đăng ký.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: sggp.org.vn)

Sinh viên nào đã đóng học phí, nhưng chưa được xóa nợ, thì cần liên hệ ngay với nhà trường để cập nhật, mang theo biên lai thu tiền.

Tổng số tiền mà sinh viên hiện đang nợ học phí của nhà trường lên đến hơn 6 tỷ đồng, gồm cả sinh viên khóa mới nợ học phí hơn 2 tỷ đồng.

Ông Phạm Thái Sơn khuyến cáo, nếu đến 16h30 ngày 24/10, số sinh viên này vẫn chưa đóng học phí, thì các em có thể sẽ bị cấm thi cuối học kỳ 1, và có thể sẽ bị buộc thôi học.

Sinh viên nào nợ học phí, vì có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt thì cần phải làm đơn, kèm theo các xác nhận có liên quan để nhà trường xem xét, giải quyết.

Phương Linh