Muốn làm giáo viên, thí sinh ít nhất phải đạt từ 14-18 điểm

20/07/2019 18:26 Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 20/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp để quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) cho khối ngành đào tạo giáo viên.

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với đại học sư phạm là 18 điểm áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với cao đẳng sư phạm là 16 điểm áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trung cấp sư phạm là 14 điểm áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Ngày 20/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp để quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) cho khối ngành đào tạo giáo viên. (Ảnh minh họa: Thùy Linh)

Được biết, từ năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bỏ điểm sàn chung với các ngành đào tạo đại học, nhưng riêng nhóm ngành sư phạm các trường vẫn phải tuân thủ theo điểm sàn chung do Hội đồng điểm sàn của Bộ xây dựng và công bố.

Khối ngành giáo viên năm nay có khoảng 100.000 nguyện vọng đăng ký. 

Thùy Linh