Năm 2019, dự kiến hai trường Công an phía Nam ngừng tuyển sinh đại học

01/03/2019 07:04 Công Tiến
(GDVN) - Bộ Công an đã có thông báo về một số điều chỉnh trong công tác tuyển sinh vào ngành năm 2019, dự kiến hai trường công an ở phía Nam sẽ ngừng tuyển hệ đại học.

Theo chỉ tiêu tuyển sinh 2019, Bộ Công an sẽ tuyển thêm 1.600 chỉ tiêu, trong đó hệ đại học 1.300 chỉ tiêu, bao gồm 50 chỉ tiêu ngành Y gửi đào tạo ngoài ngành, 300 chỉ tiêu đào tạo hệ trung cấp.

Theo dự thảo về hướng dẫn tuyển sinh công an nhân dân năm 2019, khối các trường công an sẽ chỉ còn ba trường phía Bắc tuyển sinh trình độ đại học là: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân và Trường đại học Phòng cháy chữa cháy.

Năm 2018, hai trường thuộc khối ngành công an là Trường đại học Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân và Học viện Chính trị công an nhân dân cũng đã tạm dừng tuyển sinh bậc đại học.

Mùa tuyển sinh năm 2018, khối các trường công an cũng chỉ còn 5 trường tuyển sinh bậc đại học đó là: Trường học viện An ninh nhân dân, Trường học viện Cảnh sát nhân dân, Trường đại học An ninh nhân dân, Trường đại học Cảnh sát nhân dân và Trường đại học Phòng cháy chữa cháy.

Trước năm 2019, hai trường đại học công an nhân có cơ sở phía Nam là Trường đại học Cảnh sát nhân dân và Trường đại học An ninh nhân dân các năm trước vẫn tuyển sinh và đào tạo bậc đại học.

Như vậy, nếu theo dự kiến tuyển sinh năm 2019 của Bộ Công an, có thể hai trường công an cơ sở phía Nam là Trường đại học Cảnh sát nhân dân và Trường đại học An ninh nhân dân sẽ tạm dừng tuyển sinh đại học.

Theo dự kiến tuyển sinh năm 2019 của Bộ Công an, có thể Trường đại học Cảnh sát nhân dân và Trường đại học An ninh nhân dân sẽ tạm dừng tuyển sinh đại học (Ảnh minh họa: VTC News).

Đây là năm thứ hai liên tiếp các trường công an nhân dân thực hiện thu hẹp lại các cơ sở đào tạo bậc đại học.

Tuy nhiên, để bù đắp cho việc có thể dừng tuyển sinh bậc đại học với các trường công an nhân dân phía Nam, nhóm ngành nghiệp vụ an ninh, nghiệp vụ cảnh sát của Học viện Cảnh sát nhân dân và Học viện An ninh nhân dân lần đầu tiên đều mở rộng đối tưởng tuyển sinh cho thí sinh cả nước.

Điểm đáng chú ý trong tuyển sinh ở các trường công an đó là năm thứ hai ngừng  đào tạo hệ dân sự.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, ông Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: tuyển sinh phải gắn liền nhu cầu thực tế, đánh giá đúng trình độ cán bộ, chiến sĩ tại các cơ sở, địa phương, sau đó đưa ra những chính sách theo đúng quy định để công tác tuyển sinh đạt hiệu quả.

Trong quá trình sơ tuyển, các đơn vị địa phương phải đặc biệt chú ý đến việc kiểm tra sức khỏe, cũng như phẩm chất đạo đức và các tiêu chuẩn chính trị khác của thí sinh đăng ký tuyển sinh.

Công Tiến