Nếu hoãn tăng lương cơ sở, cũng nên hoãn giảm phụ cấp thâm niên giáo viên

21/05/2020 06:34 BÙI NAM
Việc hoãn tăng lương nếu được Quốc hội thông qua thì rất mong Chính phủ trình Quốc hội việc hoãn cắt bỏ phụ cấp thâm niên giáo viên vào ngày 01/7 tới.

Theo đúng lộ trình thì đến ngày 01/7/2020 sẽ là ngày tăng lương cơ sở cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức từ mức 1,49 triệu đồng mỗi tháng lên 1,6 triệu đồng mỗi tháng.

Ngày 01/7 trên cũng là ngày Luật Giáo dục 2019 chính thức có hiệu lực trong đó có vấn đề mọi giáo viên quan tâm là khi đó phụ cấp thâm niên của giáo viên (một khoảng thu nhập đáng kể cho giáo viên có thời gian cống hiến từ 05 năm trở lên) bị bãi bỏ.

Mới nhất, báo cáo trước Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 vào sáng 20/5, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét loạt cơ chế đặc thù trong tình hình mới.

Chính phủ đề nghị hoãn tăng lương cơ sở từ ngày 1/7. (Ảnh minh hoạ:

Vietnamfinance.vn)

Theo Thủ tướng, so với cuối năm 2019 tình hình có sự thay đổi rất lớn, khó khăn hơn nhiều do tác động bởi Covid-19.

Do đó, ông đề nghị Quốc hội cân nhắc chưa tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lương hưu từ 01/7/2020 để "cùng chia sẻ khó khăn với người lao động do ảnh hưởng Covid-19 và có thêm nguồn lực cho các mục tiêu cấp bách".

Thông tin trên chắc chắn sẽ khiến một số giáo viên nhất là giáo viên trẻ không vui vì việc tăng lương cơ sở theo dự kiến trên sẽ cải thiện một phần đời sống khi thu nhập của giáo viên còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn thì việc trì hoãn tăng lương là việc làm có thể chấp nhận, chia sẻ với khó khăn hiện nay khi tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thử thách.

Tuy nhiên, việc hoãn tăng lương nếu được Quốc hội thông qua thì rất mong Chính phủ trình Quốc hội việc hoãn cắt bỏ phụ cấp thâm niên giáo viên vào ngày 01/7 tới.

Bên cạnh đó, xin kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu phương án tạm thời tăng thu nhập, hỗ trợ giáo viên trẻ cũng như các cán bộ, công chức, viên chức có thu nhập thấp để mọi người yên tâm công tác.

BÙI NAM