Nếu thí sinh được 4,994 điểm thì có được làm tròn thành 5 không?

16/07/2019 06:00 Thùy Linh
(GDVN) - Thí sinh đạt điểm thi quốc gia 2019 từ 4,991 đến 4,994 sẽ được làm tròn thành 4,99 điểm. Chỉ từ 4,995 đến 4,999 mới được làm tròn thành 5 điểm.

Ngày 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi quốc gia 2019. Ngay sau khi biết điểm thi, thí sinh cần lưu ý về quy định làm tròn điểm. 

Cụ thể theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc làm tròn điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 dựa trên điểm chấm thi theo thang điểm 10 và điểm lẻ của tổng điểm toàn bài thi sẽ làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Điểm của bài thi tổ hợp là trung bình cộng điểm của các môn thi thành phần, quy về thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Với thí sinh chọn cả 2 bài thi tổ hợp, máy tính sẽ tự động chọn bài thi điểm cao nhất và không có môn thành phần nào bị điểm liệt để xét tốt nghiệp.

Thí sinh đạt điểm thi quốc gia 2019 từ 4,991 đến 4,994 sẽ được làm tròn thành 4,99 điểm. Chỉ từ 4,995 đến 4,999 mới được làm tròn thành 5 điểm. (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Theo đó cách làm tròn điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 về quy định vẫn được giữ nguyên như năm 2018.  Ví dụ thí sinh được 4,99 điểm thì không được cộng tròn thành 5 mà sẽ giữ nguyên.

Trong trường hợp thí sinh đạt từ 4,991 đến 4,994 sẽ được làm tròn thành 4,99 điểm. Chỉ từ 4,995 đến 4,999 mới được làm tròn thành 5 điểm.

Tương tự, với bài thi trắc nghiệm, điểm thi sẽ được quy đổi bằng máy tính sang thang điểm 10 và cũng làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm.

Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang đội sổ về điểm thi thấp nhất cả nước

Điểm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và tổ hợp Khoa học xã hội là trung bình cộng điểm của các môn thi thành phần, quy về thang điểm 10 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Việc điều chỉnh cách làm tròn điểm thi quốc gia nhằm phản ánh sát kết quả bài thi của thí sinh và đảm bảo công bằng giữa các thí sinh hơn.

Đối với bài thi tự luận thì bài thi được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. 

Thùy Linh