Nghệ An có chỉ thị chưa yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học

26/01/2016 06:37 Thùy Linh
(GDVN) - Cần tạo điều kiện, khuyến khích viên chức tự học, tự bồi dưỡng để có trình độ thực chất theo tiêu chuẩn ngạch viên chức, tránh chạy theo văn bằng chứng chỉ.

Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, THCS, chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, THCS trong các trường. 

Đây là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ giáo viên trong các trường học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo quy định, giáo viên muốn nâng lương theo bậc học thì cần phải có chứng chỉ ngoại ngữ A2 hoặc B1 (tương đương bậc 2 (A1, A2, B1, B2, C1, C2) theo khung trình độ chung châu Âu (CEFR)) và chứng chỉ Tin học. 

Sau khi Bộ ban hành, nhiều địa phương đã bắt đầu triển khai tới và hiện tại nhiều nơi giáo viên đang tham gia khóa học chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học để hoàn thiện yêu cầu mà Bộ đã nêu.

Và nhiều giáo viên cũng đang tìm nơi “bán” chứng chỉ để “mua” vì việc học thật và thi thật đã nằm ngoài khả năng của họ. 

Những ngày qua dư luận băn khoăn rằng, việc Bộ GD&ĐT đòi hỏi một tờ chứng chỉ là cơ sở để tăng lương giáo viên. Điều này có nâng cao được trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của các nhà giáo hay lại tạo điều kiện cho cơ chế mua – bán bằng cấp, chứng chỉ hoành hành khi mà giá của chứng chỉ đã được nêu cụ thể. 

Nghệ An chưa yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học

Nhằm quán triệt tình trạng “mua-bán” chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học này, ngày 18/1 Sở GD&ĐT Nghệ An đã gửi công văn số 97/SGDĐT-TCCB tới các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở với nội dung như sau:

Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Nội vụ đã ban hành các thông tư liên tịch số: 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.

Các đơn vị đã tiến hành phổ biến, quán triệt nội dung thông tư trong đội ngũ viên chức, đang chờ chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện. 

Hiện nay, nắm bắt tâm lý của một bộ phận viên chức muốn nhanh chóng có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để bổ nhiệm và thăng hạng, một số tổ chức cá nhân đến các đơn vị cơ sở giáo dục trong tỉnh để quảng cáo, vận động viên chức tham gia bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, gây tốn kém cho cá nhân và tạo bức xúc trong dư luận. 

Để chấm dứt hiện tượng trên, Sở đề nghị các trường phòng giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến quán triệt trong viên chức các nội dung sau:

1.Các thông tư nói trên quy định viên chức đang giữ ngạch đương nhiên được bổ nhiệm vào hạng viên chức tương ứng; trong quá trình thực hiện, không phải nạp (nộp) các chứng chỉ, vì vậy trước mắt viên chức chưa cần thiết phải tham gia ngay các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

2.Trong lúc chờ Bộ ban hành các văn bản pháp lý phục vụ việc tổ chức và hoạt động bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định mới, viên chức nếu tham gia bồi dưỡng, thi khảo sát lấy chứng chỉ thì lựa chọn những đơn vị được sự cho phép của Bộ và sự giám sát của Sở. 

3.Trong quá trình công tác, thủ trưởng đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích viên chức tự học, tự bồi dưỡng để có trình độ thực chất theo tiêu chuẩn ngạch viên chức, tránh chạy theo văn bằng chứng chỉ hình thức, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế của giáo dục và đào tạo. 

 Theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học gồm 3 hạng II, III và IV.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III được áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV được áp dụng hệ số lương viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng II là có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm tiểu học hoặc Đại học Sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II.

Giáo viên tiểu học hạng III có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm tiểu học hoặc Cao đẳng Sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III.

Giáo viên tiểu học hạng IV có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; trình độ ngoại ngữ bậc 1; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS, chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS cũng bao gồm 3 hạng:

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III được áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lượng 4,89).

Giáo viên THCS hạng I có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, có trình độ ngoại ngữ bậc 3, có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Giáo viên THCS hạng II có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, có trình độ ngoại ngữ bậc 2, có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Giáo viên THCS hạng III có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm trở lên hoặc Cao đẳng các chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, có trình độ ngoại ngữ bậc 1…

Thùy Linh