Nhiều quyền lợi đi kèm khi học sinh đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia

03/04/2021 06:02 Phạm Minh
GDVN- Học sinh đoạt giải trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật sẽ được hưởng các quyền lợi trong học tập và các quyền lợi khác theo các quy định hiện hành.

Quyền lợi của học sinh đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học được quy định tại Điều 22, Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT về Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Theo quy định về Quyền lợi của học sinh trong chương IV “Xử lý kết quả thi”, học sinh sẽ có hai quyền lợi.

Mỗi học sinh đoạt giải (tập thể hoặc cá nhân) trong Cuộc thi đều được cấp Giấy chứng nhận và được khen thưởng.

Học sinh đoạt giải trong cuộc thi được hưởng các quyền lợi trong học tập và các quyền lợi khác theo các quy định hiện hành.

Thí sinh đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật được ưu tiên trong xét tuyển đại học (Ảnh minh họa: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thông tư 03/VBHN-BGDĐT ban hành ngày 03/05/2019 về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông có quy định Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên đối với Tuyển sinh Trung học phổ thông dành cho Học sinh đạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT cũng đưa ra quy định về Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật bao gồm các nội dung sau:

Thứ nhất, thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp Trung học phổ thông thì được xét tuyển thẳng vào Đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh.

Thứ hai, thí sinh dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp Trung học phổ thông sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Thứ ba, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp Trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào Đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.

Thứ tư, thí sinh đoạt giải khuyến khích trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp Trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.

Thứ năm, thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp Trung học phổ thông được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Năm 2021, theo thông tin tuyển sinh từ một số trường đại học, các trường cũng dành chỉ tiêu xét tuyển đối với các thí sinh đạt kết quả trong Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Theo phương thức xét tuyển Tài năng của Đại học Bách khoa Hà Nội, trường sẽ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thí sinh đạt giải quốc gia (nhất, nhì, ba) Khoa học kỹ thuật.

Bên cạnh đó, trường xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn dành cho thí sinh có điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt 8.0 trở lên và có đáp ứng điều kiện là "Thí sinh được chọn tham dự cuộc thi Kho học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức".

Đại học Quốc gia Hà Nội cũng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đặc thù, Hướng dẫn tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Minh