Những Dự án giáo dục hoàn thành trong năm 2011

03/01/2012 16:59 Xuân Trung
(GDVN) - Bộ GD&ĐT cho biết, kết thúc năm 2011 nhiều Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng  giáo dục đã được đưa vào sử dụng.
Trong các Dự án phát triển giáo dục năm 2011 vừa qua, đáng chú ý là Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Theo Bộ GD&ĐT, dự án này được Chính phủ phê duyệt  với tổng mức đầu tư 2.640 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của WB (Ngân hàng thế giới) là 78% và 22% vốn đối  ứng của Chính phủ.
Từ năm 2004 đến nay, dự án đã hoàn thành 12.997 phòng học xây mới (6.772 phòng học cải tạo cho 6.369 điểm trường của 40 tỉnh thuộc dự án). Riêng từ năm 2010 đến thời điểm Dự án kết thúc (6/2011), đã hoàn thành việc sửa chữa gần 3.000 phòng học, 134 phòng giáo viên, 282 khu vệ sinh và 149 công trình cấp nước cho 558 điểm trường thuộc dự án.
Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được triển khai từ năm 2004 đến nay. Ảnh Tầm nhìn.
Dự án phát triển giáo dục THPT cũng có những bước tiến đáng kể, Dự án này được Thủ tướng phê duyệt với tổng  mức đầu tư là 1.280 tỷ đồng, từ nguồn vốn của ADB: 76% và 24% vốn đối ứng Chính phủ, tổng số vốn đối ứng được cấp năm 2011 là 26 tỷ đồng. Kết quả thực hiện, dự án đã hoàn thành 1.520 phòng học, 175 phòng thư viện, 406 phòng thí nghiệm, 169 phòng nội trú…
Ngoài ra,  theo Bộ GD&ĐT các Dự án thuộc phát triển cơ sở hạ tầng tại các trường đại học nằm trong dự án như quy hoạch đại học Huế (triển khai 2008 hoàn thành cuối năm 2011 với tổng số các tuyến đường dài 2,74km và toàn bộ hệ thống cấp thoát nước). Hay như Dự án xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ sinh học – Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội (tổng kinh phí 49,62 tỷ đồng).
Cũng trong năm 2011, Dự án phát triển giáo dục THCS vùng khó khăn nhất đạt được những mốc quan trọng. Được triển khai từ năm 2009 và tính đến cuối năm 2011 dự án đã xây dựng được hơn 53.000 mét vuông sàn các loại hạng mục công trình (316 phòng học, 24 phòng thí nghiệm, 7 phòng thư viện, 293 phòng bán trú…).
Ngoài ra, theo Bộ GD&ĐT, Dự án phát triển giáo viên THPT và TCCN vẫn đang trong quá trình  triển khai  tiếp với việc xây dựng cải tạo, sữa chữa các phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, sân trường tại các trường đại học Đồng Tháp, Đại học Đà Nẵng, Đại học Nông Lâm (Đại học Huế), Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), Trường Đại học An Giang.
Xuân Trung