Những giáo viên nào có thể bị thu quyết định tuyển dụng do thiếu chứng chỉ?

20/07/2020 06:31 Lê Mai
GDVN- Trường hợp tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

Sau khi Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “Không đủ chứng chỉ giáo viên sẽ bị thu quyết định tuyển dụng, Bộ trưởng có biết?” của tác giả Lê Mai ngày 15/07/2020, bài báo đã được bạn đọc trên cả nước quan tâm; được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, các diễn đàn giáo viên, thu hút rất nhiều bình luận của bạn đọc.

Bạn đọc có tên GV TD ĐAKNONG đã viết: “Chúng tôi đã nhận được lời giới thiệu học chứng chỉ ngoại ngữ sau khi nhận công văn 909, đây là hình thức lùa giáo viên đi học để thu lợi, đề nghị quý báo làm rõ vấn đề này ạ.

Cảm ơn thầy giáo ở Kiến Đức đã phản ảnh kịp thời, cảm ơn nhà báo và quý báo kêu khổ cho chúng tôi”.

Lời bình luận đã nhận được nhiều lượt thích và tương tác của bạn đọc.

Trung ương chỉ đạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn như thế nào?

Đầu tiên phải kể đến Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. [1]

Ảnh chụp màn hình một phần trang cuối Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/06/2020 của Bộ Nội vụ.

Trong Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức có ghi rõ:

“Đối với những trường hợp được tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục trước ngày 28/12/2017:

- Trường hợp đến ngày 24/3/2020 đã hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất, đạo đức, uy tín tốt, trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức thì không thu hồi quyết định tuyển dụng.

- Trường hợp đến ngày 24/3/2020 vẫn chưa hoàn thiện đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải hoàn thiện, quá thời hạn này mà chưa hoàn thiện được thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

Đối với những trường hợp tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức thu hồi quyết định tuyển dụng và các quyết định có liên quan về công tác cán bộ sau khi được tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đó.[1]

Thứ đến, phải dựa vào Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư. Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư ghi rõ:

Bộ Giáo dục trả lời về yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên
Bộ Giáo dục trả lời về yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên

“Tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp có sai phạm về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức đã được phát hiện.

...

- Không thu hồi quyết định đối với những trường hợp được tuyển dụng không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục từ thời điểm 28/12/2017 trở về trước nhưng đã hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được người đứng đầu cơ quan quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt, trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức.

Trường hợp chưa hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải hoàn thiện.

Quá thời hạn này mà chưa hoàn thiện được thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

- Đối với những trường hợp tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục thì thu hồi quyết định tuyển dụng. [2]

Như vậy có thể thấy chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của Bộ Nội vụ rất rõ ràng với 2 nhóm đối tượng tuyển dụng trước 28/12/2017 và sau 28/12/2017.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông có làm đúng chỉ đạo?

Trong Công văn số: 909/SGDĐT-TCCBTC, ngày 13/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông về việc đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp hiện hành ghi rõ:

“Trên cơ sở rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành (văn bằng, chứng chỉ) của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của đơn vị mình.

Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn để được biết và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn được đi học để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp trước ngày 31/12/2020, sao cho vừa đảm bảo được việc dạy và học trong nhà trường, vừa đảm bảo được thời gian đi học để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn”.

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông mà nhiều giáo viên nhận được qua email lãnh đạo nhà trường chuyển, ảnh do thầy cô cung cấp.

Như vậy có thể thấy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông không chỉ rõ hai trường hợp về mốc thời gian tuyển dụng trước ngày 28/12/2017 và sau ngày 28/12/2017, là chưa đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương cũng như hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Thứ nhất là trường hợp được tuyển dụng không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục từ thời điểm 28/12/2017 trở về trước.

Chỉ trường hợp này mới phải đi học để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp trước ngày 31/12/2020.

Thứ hai là những trường hợp tuyển dụng sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn. Những trường hợp tuyển dụng sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn phải thu hồi quyết định tuyển dụng, không được đi học để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp.

Mặt khác, Công văn số: 909/SGDĐT-TCCBTC, ngày 13/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông về việc đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp hiện hành theo hình thức “lưu hành nội bộ” nên nhiều thầy cô phản ánh họ chỉ biết làm theo.

Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Ông Đặng Văn Bình đã cho biết “Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý và trao đổi với Bộ Nội vụ để hoàn thiện các dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông.

Trong đó, có các yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học theo tinh thần đảm thuận lợi nhất cho giáo viên mà không ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cũng như không trái với các quy định của Luật Viên chức”. [3]

Giáo viên ở Đắk Nông nói riêng, giáo viên cả nước nói chung đang mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn thực hiện quy định chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học với giáo viên trong khi chờ đợi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thực hiện lời hứa trước Quốc hội.

Tài liệu tham khảo:

[1]http://sonoivu.namdinh.gov.vn/documents/download.aspx?id=1458

[2] http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/ket-luan-so-71-kltw-ngay-2432020-cua-ban-bi-thu-ve-xu-ly-sai-pham-trong-cong-tac-tuyen-dung-can-bo-cong-chuc-vien-6276

[3] https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-giao-duc-tra-loi-ve-yeu-cau-chung-chi-ngoai-ngu-tin-hoc-voi-giao-vien-post210895.gd

Lê Mai