Những hình ảnh ấn tượng về trẻ em ở Trường Sa

03/09/2012 06:37 Đỗ Quyên (TH)
(GDVN) - Giữa nơi đầu sóng ngọn gió vẫn vẹn nguyên nụ cười trẻ thơ. Rồi mai đây, các em sẽ là những chủ nhân của Trường Sa, tiếp tục bảo vệ, xây dựng quần đảo ngày càng hùng mạnh hơn.
Trẻ em trên đảo Trường Sa Lớn.
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
Nhóm MTV vui chơi với các em học sinh trên đảo.
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
Thế hệ tương lai của đảo Trường Sa.
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
Một góc tại lớp học của Trường Sa, học sinh nhiều cấp được xếp ngồi chung một lớp.
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
Trẻ em ở đảo Trường Sa Lớn mê đọc sách.
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
Trẻ em Trường Sa vui đùa.
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
Bé Đặng Phương Nam, con anh Đặng Thanh Chương và chị Bùi Thị Nhung cũng sắp sinh nhật lần thứ nhất. Đây là hai trong số hàng chục trẻ em được sinh ra và lớn lên ở đảo Trường Sa.
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
Lớp học tại Trường Sa rất đông đúc. Hàng chục cháu nhỏ được ghép chung một lớp với nhiều trình độ học khác nhau. Hàng ngày, trong trang phục lính Hải quân, những đứa trẻ tung tăng đến lớp để học văn hóa.
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
Trẻ em Trường Sa vui đón Trung thu.
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
Hai chị em: Nguyễn Thị My Sen (lớp 3) và Nguyễn Chinh Si (lớp 1).
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
Ăn kem mà đoàn đại biểu TP HCM mang ra.
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
>> ĐẦU NĂM MỚI, HỌC SINH ĐẦU TRẦN ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
>> CHÙM ẢNH: NỮ SINH ĐẸP RẠNG NGỜI NGÀY KHAI GIẢNG
Đỗ Quyên (TH)