Những “thầy giáo quân hàm xanh” đã trở thành hình ảnh đẹp nơi biên giới

04/03/2018 07:21 Linh Hương
(GDVN) - Đó là phát biểu của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Ngày 2/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng khu vực biên giới, hải đảo” giai đoạn 2011-2017, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2025.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì hội nghị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập” ở địa bàn biên giới, hải đảo (giai đoạn 2018-2025). (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc trong thời kỳ mới, ngày 05/9/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã ký chương trình phối hợp số 920/CTr-BGDĐT-BTLBĐBP về đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng khu vực biên giới, hải đảo (giai đoạn 2011-2015).

Mục tiêu của chương trình phối hợp là huy động sức mạnh tổng hợp của chính quyền các cấp ở địa phương cùng với ngành Giáo dục và Bộ đội biên phòng tập trung giải quyết cơ bản tình trạng người mù chữ, tái mù chữ, học sinh bỏ học, thất học ở khu vực biên giới, hải đảo nhằm duy trì và củng cố kết quả chống mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học.

Sau 6 năm phối hợp, các đơn vị bộ đội biên phòng đã cùng ngành giáo dục các địa phương tổ chức được trên 500 lớp chuyên đề với hơn 9.000 lượt học viên tham gia học tập về các kiến thức quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Các đồn biên phòng đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo mở được gần 300 lớp xóa mù chữ cho gần 10.000 học viên, 196 lớp phổ cập giáo dục tiểu học cho hơn 3.000 học sinh, 45 lớp học tình thương cho 934 học sinh. Phối hợp vận động 48.054 học sinh bỏ học trở lại trường, 66.078 học sinh trong độ tuổi đến lớp. 

Triển khai chương trình “nâng bước em tới trường”, các đơn vị bộ đội biên phòng đã đỡ đầu cho 2.844 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 ở khu vực biên giới, có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, mồ côi cha mẹ, con các gia đình chính sách, học sinh nước bạn Lào, Campuchia ở địa bàn tiếp giáp biên giới... mức hỗ trợ 500.000đ/tháng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định, nhờ làm tốt công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học mà các chủ trương, chính sách của Đảng đã được nhân dân các dân tộc vùng biên giới, hải đảo thực hiện đầy đủ, ý thức chủ quyền quốc gia của đồng bào các dân tộc được nâng lên.

Hình ảnh những “thầy giáo quân hàm xanh” cũng từ đó trở thành hình ảnh đẹp nơi biên giới. Họ không chỉ hoàn thành công việc “gieo chữ” mà còn góp phần thiết thực đào tạo ra một thế hệ giàu tình yêu đất nước và đoàn kết để bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong giai đoạn 2018-2025, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể địa phương và toàn thể nhân dân để xây dựng xã hội học tập ở địa bàn biên giới, hải đảo.

Huy động trẻ em đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao tỷ lệ và chất lượng xóa mù chữ cho người lớn, nhất là người dân tộc thiểu số và phụ nữ. Phát triển bền vững và nhân rộng mô hình Trung tâm học tập cộng đồng tại các địa bàn biên giới, hải đảo.

Từ những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội biên phòng cam kết, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục đồng hành với ngành Giáo dục để chăm lo, vận động trẻ em đến trường, đẩy mạnh chương trình “nâng bước em đến trường”, lan tỏa hình ảnh “người thầy giáo quân hàm xanh”.

Điều này góp phần hiệu quả vào công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, đẩy mạnh công tác xã hội học tập góp phần nâng cao dân trí, bảo vệ vững chắc biên giới, hải đảo của tổ quốc.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho một số đồng chí thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đã ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập” ở địa bàn biên giới, hải đảo (giai đoạn 2018-2025).

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã trao Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cũng một số lãnh đạo vụ, cục chức năng của Bộ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho Tư lệnh Bộ đội biên phòng Hoàng Xuân Chiến và một số đồng chí thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Linh Hương