Những thông tin đáng chú ý sau 2 ngày thi quốc gia

24/06/2017 08:49 Thùy Linh
(GDVN) - Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật của ngày thi thứ hai gồm bài thi Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ là 12 thí sinh (0 khiển trách, 0 cảnh cáo, 12 đình chỉ thi).

Tổng số thí sinh đăng kí dự thi:

- Bài thi Khoa học tự nhiên: 418.521;

- Bài thi Ngoại Ngữ: 759.965;

Tổng số thí sinh đến dự thi:

- Bài thi Vật lí: 409.980, đạt tỷ lệ  99.49%;

- Bài thi Hóa học: 412.470 , đạt tỷ lệ 99.47%;

- Bài thi Sinh học: 398.405, đạt tỷ lệ 99.63%;

- Bài thi Ngoại Ngữ:  756.901, đạt tỷ lệ 99.60%;

Tổng số điểm thi:

- Bài Khoa học tự nhiên: 2.168;

- Bài thi Ngoại Ngữ: 2.459;

Tổng số phòng thi:

- Bài Khoa học tự nhiên: 18.956;

- Bài thi Ngoại Ngữ: 32.863;

Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật của ngày thi thứ hai gồm bài thi Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ là 12 thí sinh (0 khiển trách, 0 cảnh cáo, 12 đình chỉ thi).

Tổng số cán bộ vi phạm kỷ luật: 02 cán bộ.

Thùy Linh