Những thông tin đáng chú ý sau 2 ngày thi quốc gia

24/06/2017 08:49 Thùy Linh
(GDVN) - Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật của ngày thi thứ hai gồm bài thi Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ là 12 thí sinh (0 khiển trách, 0 cảnh cáo, 12 đình chỉ thi).

Tổng số thí sinh đăng kí dự thi: - Bài thi Khoa học tự nhiên: 418.521; - Bài thi Ngoại Ngữ: 759.965; Tổng số thí sinh đến dự thi: - Bài thi Vật lí: 409.980, đạt tỷ lệ  99.49%; - Bài thi Hóa học: 412.470 , đạt tỷ lệ 99.47%; - Bài thi Sinh học: 398.405, đạt tỷ lệ 99.63%; - Bài thi Ngoại Ngữ:  756.901, đạt tỷ lệ 99.60%; Tổng số điểm thi: - Bài Khoa học tự nhiên: 2.168; - Bài thi Ngoại Ngữ: 2.459; Tổng số phòng thi: - Bài Khoa học tự nhiên: 18.956; - Bài thi Ngoại Ngữ: 32.863; Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật của ngày thi thứ hai gồm bài thi Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ là 12 thí sinh (0 khiển trách, 0 cảnh cáo, 12 đình chỉ thi). Tổng số cán bộ vi phạm kỷ luật: 02 cán bộ.

Thùy Linh