Ông Chử Xuân Dũng làm Giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội

07/11/2017 15:33 Linh Hương
(GDVN) - Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã trao quyết định số 7768/QĐ-UBND, bổ nhiệm giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho ông Chử Xuân Dũng.

Ngày 6/11, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tiến sĩ Chử Xuân Dũng được bổ nhiệm là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao quyết định số 7768/QĐ-UBND, bổ nhiệm giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho ông Chử Xuân Dũng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho ông Chử Xuân Dũng (đứng giữa).  Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Quyết định ghi rõ, bổ nhiệm ông Chử Xuân Dũng, sinh ngày 5/11/1973, giữ chức vụ giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội trong thời gian 5 năm.

Trước đó, ông Dũng là phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Linh Hương