Phải công khai xét tuyển chương trình chất lượng cao

31/08/2011 06:20 Tuấn Nguyễn
(GDVN) - Bộ Giáo dục vừa có công điện tạo hướng dẫn tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao năm 2011 gửi các trường đại học, học viện.

Theo đó, Bộ yêu cầu các trường đại học, học viện xác định chương trình đào tạo chất lượng cao và chi phí đào tạo để thực hiện chương trình, đồng thời chủ động xây dựng mức học phí để trang trải chi phí đào tạo tương ứng với điều kiện bảo đảm chất lượng của chương trình.

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, các trường xác định điểm trúng tuyển và số lượng cần tuyển đối với từng chương trình đào tạo chất lượng cao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường phải thông báo công khai về điều kiện để được xét tuyển vào học chương trình đào tạo chất lượng cao và mức học phí tương ứng.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định trên dựa trên việc thực hiện Nghị quyết số 50/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học và Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Tuấn Nguyễn