Phòng chuẩn bị thanh tra, tất cả giáo viên soạn giáo án mẫu 5512 là chưa đúng

18/11/2021 06:50 LÊ MINH
GDVN- Nếu, Ban Giám hiệu nơi bạn công tác chỉ đạo giáo viên thực hiện soạn giáo án theo Công văn số 5512 đối với tất cả các khối lớp là chưa đúng với hướng dẫn của Bộ.

Bạn đọc N.T.T. đang công tác tại một trường Trung học cơ sở đã gửi thư về Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam hỏi về việc quy định sử dụng giáo án và soạn giáo án theo Công văn số 5512, nội dung câu hỏi như sau:

Kính gửi tòa soạn.

Giáo viên trường chúng tôi chuẩn bị các công việc để tiếp đoàn thanh tra. Thông báo chỉ đạo của Phòng Giáo dục là tất cả giáo viên phải soạn mới giáo án và không dùng giáo án cũ của năm rồi. Chúng tôi thắc mắc là có văn bản nào quy định giáo án chỉ được dùng trong 1 năm học không?

Ngoài chương trình lớp 6 phải soạn theo phụ lục 4 của Công văn 5512 của Bộ thì các khối còn lại từ lớp 7, 8, 9 có phải soạn theo Công văn 5512 hay không?

Tôi xin chân thành cám ơn”.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

(Ảnh chụp màn hình từ phóng sự của VTV.vn)

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi cung cấp một số thông tin, quy định có liên quan như sau:

Thứ nhất: ngày 16/9/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học cơ sở và cấp Trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19, năm học 2021-2022.

Chính vì thế, giáo viên 2 cấp học này phải soạn mới kế hoạch bài dạy (giáo án) bởi số tiết, số bài học có sự đảo lộn so với năm học trước. Nhiều bài học được giảm tải, nhiều bài được bố trí thành chủ đề, hoặc sắp xếp một số đơn vị kiến thức trong nhiều bài thành những bài học mới.

Vậy nên, cho dù Phòng Giáo dục không cần chỉ đạo soạn mới giáo án thì giáo viên ở các nhà trường cũng phải soạn và in giáo án mới theo phân phối chương trình giảm tải mà các tổ chuyên môn xây dựng theo hướng dẫn của Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH.

Hiện nay, không có văn bản nào quy định cụ thể về việc giáo viên không được dùng “giáo án cũ” nhưng không mấy ai dùng lại giáo án cũ của năm trước. Bởi, mỗi năm thì Bộ có một chỉ đạo khác nhau, nhất là mấy năm nay liên tục có những thay đổi. Việc thay đổi về chương trình, phương pháp cũng dẫn đến số tiết, bài học cũng bị thay đổi theo.

Đặc biệt, trong năm học 2021-2022 này, các trường phải bám vào chỉ đạo của Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH để tránh quá tải cho học trò, nhất là những nơi đang dạy và học trực tuyến.

Vì thế, việc Phòng Giáo dục chỉ đạo “tất cả giáo viên phải soạn mới giáo án và không dùng giáo án cũ của năm rồi” theo quan điểm của người viết là không cần thiết bởi không có chỉ đạo này thì bắt buộc giáo viên cũng phải soạn lại và in mới giáo án giảng dạy của mình.

Tin nhắn của Ban giám hiệu gửi cho giáo viên trong trường

(Ảnh do bạn đọc cung cấp)

Thứ hai: điều bạn thắc mắc nữa là “các lớp 7, 8, 9 có phải soạn theo Công văn 5512 hay không?”- vấn đề này, chúng tôi xin trao đổi như sau:

Ngày 23/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022. Trong Công văn này, Bộ đã hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện các kế hoạch giáo dục của nhà trường theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH chỉ áp dụng đối với lớp 6.

Cụ thể:

Đối với lớp 6: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường (Công văn 5512);

Các phụ lục kèm theo Công văn 5512 được sử dụng để tham khảo trong việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, kế hoạch giáo dục của giáo viên, kế hoạch bài dạy (giáo án)”.

Như vậy, theo Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH thì năm học 2021-2022 chỉ thực hiện việc soạn kế hoạch bài dạy (giáo án) theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ở lớp 6. Các lớp còn lại của cấp Trung học cơ sở và cấp Trung học phổ thông thì chưa thực hiện trong năm học này.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện theo Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH thì chúng tôi được biết vẫn có một số lãnh đạo Sở, Phòng, hoặc Ban Giám hiệu nhà trường ở một số địa phương đã chỉ đạo áp dụng cho tất cả các lớp học ở cấp Trung học cơ sở và cấp Trung học phổ thông.

Nếu Ban Giám hiệu nơi bạn công tác chỉ đạo giáo viên thực hiện soạn giáo án theo Công văn số 5512 đối với tất cả các khối lớp của cấp Trung học cơ sở là chưa đúng với hướng dẫn của Bộ.

Nhưng, trong nội dung tập huấn của module 4 thì giáo viên cấp Trung học cơ sở và cấp Trung học phổ thông cũng có thể hình dung được trong những năm học tới đây sẽ thực hiện các loại kế hoạch giáo dục theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH đối với các khối lớp còn lại.

Cảm ơn bạn đã gửi thư về Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

LÊ MINH