Phụ huynh có con vào lớp 1, lớp 6 tại Thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý

19/05/2020 06:34 Tùng Dương
(GDVN) - Kế hoạch đưa trẻ đi học và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ phương thức và thời gian tuyển sinh.

Kế hoạch đưa trẻ đi học và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ phương thức và thời gian tuyển sinh của từng nhóm trường.

Tuyển sinh mầm non: Bắt đầu từ ngày 1/7 và công bố kết quả ngày 20/7, 100% trẻ mầm non 5 tuổi trong diện đi học trên địa bàn cứ trú vào trường do quận, huyện quy định.

Có kế hoạch tuyển trẻ 3 đến 4 tuổi. Các cơ sở mầm non ngoài công lập tuyển trẻ 5 tuổi phải thực hiện đầy đủ chương trình quy định. Tổ chức nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi.

Ngày nhận hồ sơ tuyển mầm non là 1/7, ngày công bố kết quả 20/7.

Thông báo để các phụ huynh có con vào lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý. Infographic: Tùng Dương.
Tùng Dương