Phụ huynh có hài lòng với Bộ không?

23/07/2017 06:41 Thùy Linh
(GDVN) - Có 5 mức đánh giá từ thấp đến cao thể hiện cảm nhận của người trả lời về từng khía cạnh cụ thể của dịch vụ giáo dục công hiện nay. Phụ huynh đánh giá thế nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 2329/QĐ-BGDĐT là Bộ công cụ khảo sát và tài liệu Hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

Khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công được thực hiện nhằm đánh giá một cách khoa học, khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công lập thông qua việc tìm hiểu cảm nhận của những đối tượng trực tiếp thụ hưởng những dịch vụ này.

Kết quả khảo sát là cơ sở để các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục xác định được nhu cầu, nguyện vọng của người dân để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và đảm bảo sự hài lòng của người dân với chất lượng dịch vụ giáo dục công. 

Phụ huynh có hài lòng với dịch vụ giáo dục công lập từ mầm non đến đại học? (Ảnh minh họa: Nguồn Vietnamnet)

Việc đo lường, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công phải được tiến hành một cách khoa học, khách quan tức là phải tuân thủ nghiêm túc quy trình chọn mẫu, xác định cỡ mẫu, hướng dẫn trả lời phiếu, thu phiếu, chỉnh lý, xử lý, phân tích và viết báo cáo tổng kết. 

Theo quyết định, việc điều tra khảo sát sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả các cấp học và trình độ đào tạo, cụ thể:

 - Đối tượng tham gia khảo sát sát lấy ý kiến đánh giá bao gồm cha mẹ học sinh, học sinh, học viên và sinh viên tương ứng với từng cấp học (mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên và Đại học).

- Các đối tượng trên sẽ điền vào từng phiếu câu hỏi tương ứng theo mẫu được ban hành kèm theo Quyết định; trong đó nội dung khảo sát được chia thành 6 phần chính, bao gồm:

+ Tiếp cận dịch vụ;

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị;

+ Môi trường giáo dục;

+ Hoạt động giáo dục (với cấp mầm non thì mục này được gọi là “Hoạt động chăm sóc – Giáo dục trẻ”);

+ Kết quả giáo dục;

+ Các ý kiến khác.

Và Bộ câu hỏi gồm 8 phiếu dành cho từng đối tượng: cha mẹ học sinh Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, học sinh trung học phổ thông, học sinh Trung cấp sư phạm, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, sinh viên cao đẳng sư phạm, đại học. 

Các trả lời phiếu: 

Đối với các câu hỏi trong phần Thông tin chung: Người trả lời khoanh tròn vào một trong số các phương án trả lời đã soạn sẵn đối với các câu hỏi về giới tính, học vấn hoặc điền thông tin chi tiết vào chỗ trống đối với các câu hỏi về năm sinh, nghề nghiệp, dân tộc và trường đang theo học. 

Đối với các câu hỏi trong phần Nội dung khảo sát: 

Mỗi lĩnh vực được đánh giá thông qua một số khía cạnh (mỗi khía cạnh tương ứng với 1 câu hỏi) với 5 mức đánh giá từ thấp đến cao thể hiện cảm nhận của người trả lời về từng khía cạnh cụ thể của dịch vụ giáo dục công lần lượt là: Rất hài lòng, Không hài lòng, Phân vân, Hài lòng, Rất hài lòng….

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/07/2017. 

Xem chi tiết mẫu phiếu tại đây. 

Thùy Linh