Quảng Nam ra chỉ thị về tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2018

30/04/2018 06:55 An Nguyên
(GDVN) - Tỉnh yêu cầu Sở giáo dục và cơ quan chức năng liên quan thực hiện nghiêm túc quy định về việc sao in đề, vận chuyển và bảo mật đề thi.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2018.

Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh có phương án bảo mật đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2018. Ảnh: AN

Trong đó, Tỉnh yêu cầu sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2018 chủ trì;

Phối hợp với cán bộ, giảng viên từ các trường đại học, cao đẳng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội đồng thi. Các ban của Hội đồng thi thực hiện nghiêm túc quy định về việc sao in đề, vận chuyển và bảo mật đề thi.

Sở chỉ đạo các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề có học sinh lớp 12 tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, phân loại, tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh;

Ngày mai, học sinh Hà Tĩnh thi thử Trung học phổ thông Quốc gia

Nhất là học sinh có học lực yếu, học sinh con em gia đình chính sách, học sinh ở miền núi, học sinh người dân tộc thiểu số.

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập nắm vững quy chế thi, nghiệp vụ thi, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh dự các kỳ thi trung học phổ thông  quốc gia và tuyển sinh, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh trong thời gian thi.

Tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi, đảm bảo các kỳ thi và tuyển sinh tiến hành được an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

Sở Giáo dục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi.

Nhất là cơ sở vật chất phục vụ thi, phương án bảo vệ an toàn kỳ thi, việc ăn ở, đi lại của thí sinh và người làm công tác thi;

Phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực và xử lý kiên quyết trường hợp vi phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh.

Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện tốt kế hoạch của Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh tỉnh, đề xuất phương án bố trí lực lượng Công an, Y tế, Bưu điện, Điện lực phù hợp, phục vụ tốt kỳ thi;

Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin để các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho mọi người nắm vững mục đích, yêu cầu và các quy định về kỳ thi và tuyển sinh;

Cử cán bộ có trách nhiệm trực cơ quan thường xuyên trước, trong và sau kỳ thi để xử lý các vấn đề đột xuất.

Chính thức công bố những thay đổi mới nhất ở kỳ thi quốc gia 2018

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác thi và tuyển sinh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh có phương án bảo mật đề thi, phương án bảo vệ an ninh trật tự kỳ thi theo đúng quy chế thi, kiên quyết xử lý những đối tượng gây rối, làm ảnh hưởng đến kỳ thi;

Phương án phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm sao in đề thi, hội đồng coi thi và chấm thi theo lịch thi của sở Giáo dục và Đào tạo.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2018 tại địa phương, thành lập Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh, xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để thực hiện.

Ban Chỉ đạo thi các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện cho các thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp thí sinh không có nơi ăn, nghỉ trong thời gian thi.

An Nguyên