Rạch Giá công bố các khoản thu phục vụ năm học 2019 - 2020

21/08/2019 12:22 Anh Minh
(GDVN) - Thành phố Rạch Giá đã công bố các khoản thu của cấp học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở để phục vụ năm học 2019 – 2020.

Ủy ban nhân dân Thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã phê duyệt tờ trình số 214/TTr—PGDĐT về các khoản thu năm học 2019-2020 đối với các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Rạch Giá cho phép các trường mức thu học phí đối với địa bàn thành phố, phường: Mẫu giáo 1 buổi 84.000 đồng/tháng, nhà trẻ Mẫu giáo 2 buổi 125.000 đồng/tháng, Trung học cơ sở 84.000 đồng/tháng.

Tờ trình số 214/TTr-PGDĐT. (Ảnh: A.M)

Các trường học thuộc địa bàn xã: Mẫu giáo 1 buổi 42.000 đồng/tháng, nhà trẻ Mẫu giáo 2 buổi 58.000 đồng/tháng, Trung học cơ sở là 42.000 đồng/tháng.

Bảo hiểm tai nạn (tự nguyện) 180.000 đồng/năm học, bảo hiểm y tế 482.760 đồng /12 tháng.


Sở Giáo dục Kiên Giang chấn chỉnh tình trạng lạm thu

Các khoản thu phục vụ trực tiếp học sinh, phải được sự thống nhất của phụ huynh học sinh.

Hoạt động bán trú 300.000 đồng/năm học, hỗ trợ người phục vụ 50.000 đồng/học sinh/1 tháng.

Hợp đồng phục vụ (thuê nhân viên rửa chén, chia thức ăn cho học sinh) 10.000 đồng/nhân viên, phiếu ăn 35.000 đồng/1 ngày.

Các trường Tiểu học và Trung học cơ sở còn được phép thu tiền hợp đồng nhân viên vệ sinh 40.000 đồng/năm học, tiền mua ghế ngồi chào cờ 25.000 đồng/học sinh (áp dụng cho học sinh đầu cấp), nha học đường 20.000 đồng/1 học sinh, tiền phù hiệu, túi đựng hồ sơ… 20.000 đồng/năm học.

Các trường có dạy tin học thu 5.000 đồng/tháng.

Các khoản đóng góp hỗ trợ thực hiện theo thông tư 16/2018/BGDĐT, ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Anh Minh