Sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại không thể một mình một kiểu được

04/01/2020 06:11 Như Hải
(GDVN) - Chương trình phổ thông mới đã thay đổi từ mục tiêu thì nội dung cũng thay đổi dẫn đến sách giáo khoa buộc phải thay đổi.

Sáng 3/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đối thoại với Giáo sư Hồ Ngọc Đại và Phó Giáo sư Nguyễn Kế Hào (Trung tâm Công nghệ Giáo dục) về nội dung liên quan đến thẩm định bộ sách công nghệ giáo dục.

Trả lời về các ý kiến liên quan trong đó đề nghị cần một quy trình thẩm định riêng với bộ sách công nghệ giáo dục, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ bày tỏ quan điểm không đồng ý.

Bởi không thể đi ngược với nguyên tắc đảm bảo sự công bằng trong thẩm định các bộ sách giáo khoa - một nội dung được nêu trong Nghị quyết 88 của Quốc hội.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ (Ảnh N.H).

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, chương trình sách công nghệ giáo dục đã triển năm 2017 là nhằm thể nghiệm một phương pháp dạy tiếng Việt lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Năm 2018, tiếp tục cho triển khai cho đến khi có chương trình phổ thông mới.

Riêng về thẩm định sách giáo khoa, Thứ trưởng Độ nhấn mạnh, việc lựa chọn người tham gia hội đồng thẩm định đều là những người nghiêm túc, trách nhiệm.

Hội đồng làm việc với tinh thần muốn góp ý để có sách giáo khoa tốt nhất cho học sinh. Bộ đã quán triệt tới các thành viên hội đồng thẩm định tinh thần là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhóm tác giả.


Cho con trẻ học sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại, tương lai của chúng ta sẽ ra sao?

Ông Độ nhấn mạnh: “Thực hiện Nghi quyết của Quốc hội được giao như thế nào thực hiện như thế ấy.

Quốc hội giao một chương trình thống nhất thì có một chương trình thống nhất. Giao thực hiện xã hội hóa sách giáo khoa thì mỗi một môn học có từ một hoặc một số sách giáo.

Trong Nghị quyết 88 của Quốc hội nêu rõ phải thực hiện công bằng trong thẩm định sách giáo khoa nên Bộ đã ban hành Thông tư 33 đưa ra tiêu chuẩn, quy trình, các điều khoản tiêu chí cụ thể, rõ ràng”.

Trước ý kiến cho rằng, nên coi việc thẩm định là bước 1 sau đó cho thực nghiệm, triển khai nhưng theo Thứ trưởng Độ thì việc thực hiện theo Nghị quyết 88 Quốc hội đó là việc biên soạn, thẩm định phải đảm bảo sự công bằng cho tất cả các cuốn sách.

Cho nên, khi triển khai lớp 1 tất cả các cuốn sách đều đã thực nghiệm. Hồ sơ đề nghị Bộ thẩm định thì đã có thực nghiệm rồi. Thực nghiệm khi đang là ý tưởng.

Cũng theo Thứ trưởng Độ, việc xin có cách thẩm định khác đối với bộ sách công nghệ giáo dục cũng không thể được.

Vì một chương trình thì cách thẩm định thống nhất. Nghị quyết 88 của Quốc hội nêu rõ, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn thống nhất đảm bảo sự công bằng.

Do đó theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, các tác giả nên điều chỉnh cuốn sách phù hợp với chương trình mới, nếu được thì rất là tốt.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa để có nhiều bộ sách và Bộ rất khuyến khích, các thầy thực hiện theo nội dung chương trình phổ thông mới đã ban hành.

Cuối cùng vị Thứ trưởng này nhấn mạnh: “Chương trình phổ thông mới đã thay đổi từ mục tiêu thì nội dung cũng thay đổi dẫn đến sách giáo khoa buộc phải thay đổi. Còn nếu giữ nguyên thì sẽ không đáp ứng được nội dung của chương trình mới.

Mong muốn tác giả có sự thay đổi, điều chỉnh, có thể thực hiện năm nay hoặc năm sau”.

Như Hải