Sài Gòn lấy ý kiến phụ huynh về việc đeo khẩu trang trong trường

05/03/2020 06:17 Việt Dũng
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh học sinh về việc có nên đeo khẩu trang trong trường học không?

Ngày 4/3/2020, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hoài Nam đã ký văn bản khẩn 708/GDĐT-CTTT, về việc khảo sát ý kiến của phụ huynh học sinh về việc đeo khẩu trang trong trường học, nhằm phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị trường học thực hiện việc khảo sát, lấy ý kiến phụ huynh học sinh các cấp học việc đeo khẩu trang trong trường học, nhằm phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Nội dung khảo sát là: “Theo ý kiến cha mẹ học sinh, trẻ em/học sinh có đeo khẩu trang trong trường khi đi học trở lại không?”

Học sinh đeo khẩu trang khi đến lớp (ảnh minh họa: giaoduc.net.vn)

Sở này đề nghị các trường học lấy ý kiến của từng phụ huynh học sinh, gửi báo cáo của mình về Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện trước bằng email, sau đó gửi tiếp bằng văn bản giấy có đóng dấu, ký tên của thủ trưởng đơn vị về Phòng Giáo dục và Đào tạo để lưu hồ sơ.

Thời gian thực hiện là từ nay cho đến chiều ngày 5/3/2020. Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi tổng hợp báo cáo này, đối với toàn bộ các đơn vị trường học trên địa bàn, kể cả các đơn vị trường thuộc Sở, gửi bằng email về Sở trước, sau đó gửi báo cáo bằng văn bản, có ký tên, đóng dấu của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Việt Dũng