Sài Gòn yêu cầu không được thu gộp nhiều khoản cùng một lúc

23/08/2019 07:02 Việt Dũng
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường học không thu gộp nhiều khoản thu cùng một lúc.

Ngày 20/8/2019, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hoài Nam đã ký văn bản 2901/GDĐT-KHTC, về hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2019 – 2020.

Theo đó, Sở yêu cầu, ngay từ đầu năm học, các đơn vị phải thỏa thuận thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh, để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục.

Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn khung các mức thu theo thỏa thuận cho năm học này (ảnh: CTV)

Các khoản thu đều phải được công khai, minh bạch. Các đơn vị chủ động xây dựng dự toán thu, đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, cụ thể như sau: Thu đúng mục đích thu, thực hiện công khai kế hoạch thu – chi của từng khoản thu đến phụ huynh học sinh trước khi thực hiện thu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định, phần còn lại bù đắp các chi phí.

Đối với các đơn vị tiên tiến, đơn vị tự chủ, thực hiện như sau: 3 Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Nguyễn Hiền, Nguyễn Du tiếp tục thực hiện mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập, với các mức theo từng tháng là: 1,5 triệu đồng (Nguyễn Du), 1,4 triệu đồng (Nguyễn Hiền), Lê Quý Đôn (1,5 triệu đồng).

Trường mầm non Nam Sài Gòn, Trường trung học phổ thông Nam Sài Gòn thực hiện mức thu: nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học thu 400.000 đồng/tháng, trung học cơ sở - trung học phổ thông thực hiện mức thu 600.000 đồng/tháng.

Việt Dũng